نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
۶ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۱۸
سوگواری‌ها و آئین‌های سنتی

سوگواری‌ها و آئین‌های سنتی

جشن‌ها و مراسم سنتي و آئينی از عناصر اصلي هر فرهنگ است كه فرهنگ و جامعه را استواري و استحكام مي بخشند. مراسم پيوندهاي همه جانبه با مجموعه يك فرهنگ دارند ودر هرگوشه اي يك نوع از مراسم به شكل خاصي ...