موسسه مطالعات ایران اوراسیا 22 اسفند 1392 ساعت 21:11 http://iras.ir/vdcb8fbf.rhba8piuur.html -------------------------------------------------- عنوان : الهه ‌‏ی شعر -------------------------------------------------- متن : شبان گاه كه ورودش را چشم به راهم زندگی گويی به مويی آويخته است. به چه می ارزند جوانی و شهرت و آزادی در حضور اين محبوب كه با نی لبك اش می آيد. و اينك آمد نقاب از چهره می گيرد به ظرافت در من می نگرد گويم اش ای الهه ی شعر! صفحاتِ دوزخ را تو آيا بر دانته فرو خوانده ای؟ پاسخ می رسد كه آری! آنـّا آخماتاوا، ۱۹۲۴ ترجمه: حمیدرضا آتش برآب، از کتابِ عصر طلایی و عصر نقره ای ِ شعر ِ روس، نشر نی پایان متن/