موسسه مطالعات ایران اوراسیا 30 فروردين 1393 ساعت 20:43 http://iras.ir/vdceww8x.jh8nxi9bbj.html -------------------------------------------------- عنوان : نظر رئيس جمهور قزاقستان درباره تحولات اوكراين -------------------------------------------------- متن : ايراس؛ "نور سلطان نظربايف" رئيس جمهور قزاقستان با اشاره به تحولات اوكراين تاكيد كرد كه اين بحران بايد به وسيله مردم اين كشور و بدون دخالت خارجي حل و فصل شود. به گزارش ايراس به نقل از ترند، وي با ستايش از مذاكرات چهارجانبه صلح درباره حل بحران اوكراين، يادآور شد كه نقش اصلي بر عهده مردم اين كشور است.از نظر نظربايف،بهبود اقتصادي و زندگي عادي تنها در سايه صلح تحقق پيدا مي كند. رئيس جمهور قزاقستان همچنينشوونيسم، ناسيوناليسم و نئوفاشيسم را تهديداتي آشكار براي مردم و دولت اوكراين دانست كه بايد از آنها دوري جست. پايان خبر/