موسسه مطالعات ایران اوراسیا 17 شهريور 1392 ساعت 16:27 http://iras.ir/vdcfj0dm.w6dxeagiiw.html -------------------------------------------------- عنوان : دو ماهنامه شماره 39 -------------------------------------------------- متن : فهرست مطالب گفت وگو تداوم روابط ایران و ترکیه دور از گزند فاکتورهای منطقه ای و بین المللي/ اومیت یاردیم سرگذشت تار از ديروز تا امروز/ داريوش پيرنياكان ديروز و امروز گوتنبرگ / محمود كاشي چي يادداشت دورنماي روابط مسكو و واشنگتن با رياست جمهوري اوباماي دوم/ مهدي سنايي چالش سوریه در سیاست خارجی روسیه؛ چرخش آرام ازآرمان به واقعیت / علیرضا نوری صادرات نفت قزاقستان از طرح تا عمل/ عابد نوروزي داستايفسكي، جادوگر بيان، تصويرگر روان / مهناز نوروزي تأثير فرهنگي زبان فارسي بر كشورها و مردم مشرق زمين/ البروس باتربکویچ ساتسایف نگاه وي‍‍‍ژه اختلافات و چشم انداز روابط آذربايجان با مسكو/ حسن بهشتي پور تهديدشناسي خريدهاي تسليحاتي جمهوري آذربايجان از اسرائيل/ امين پرتو پايگاه قبله و منافع كشورهاي درگير/ فاطمه عطري گزارش خبري- تحليلي نگاهی به وضعیت و عوامل تاثیرگذار بر روابط تهران و آنکارا / گزارش نشست پل ادبي ايران و روسيه در تهران /گزارش نشست