موسسه مطالعات ایران اوراسیا 7 آبان 1392 ساعت 13:39 http://iras.ir/vdcfmjdm.w6dytagiiw.html -------------------------------------------------- عنوان : برگزاري جلسه سخنراني با موضوع تبليغات در اتحاد شوروي -------------------------------------------------- متن : ايراس: روز گذشته جلسه سخنراني آقاي خاوري نژاد با موضوع تبليغات در اتحاد شوروي با حضور علاقمندان، دانشجويان و پژوهش گران اين حوزه با نمايش اسلايد و فيلم برگزار شد. به گزارش ايراس؛ جلسه سخنراني جناب آقاي خاوري نژاد با موضوع تبليغات در اتحاد شوروي روز دوشنبه ۶ آبان ۹۲ ساعت ۱۵در محل دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران برگزار شد. اين جلسه با قرائت آياتي از كلام الله مجيد آغاز شد و پس از آن سركار خانم دكتر الهه كولايي استاد دانشگاه تهران و رئيس برنامه اوراسياي مركزي به خوشامدگويي از مهمانان پرداختند و شرح مختصري از تاريخ اتحاد شوروي، ايدئولوژي كمونيسم وهدف ساختن انسان نوين در شوروي را ارائه كردند. در ادامه جناب آقاي خاوري نژاد به سخنراني خود با موضوع تبليغات در اتحاد شوروي پرداختند و شرح كاملي از نتايج تحقيقات خود را همراه با نمايش فيلم و اسلايد ارائه نمودند. سخنراني ايشان با سه موضوع پوستر، سينما و ادبيات در دوره اتحاد شوروي دنبال شد. وي به بيان تاريخچه مختصري از اتحاد شوروي، ساز و كار حزب كمونيست پرداختند و نحوه به كارگيري ابزار هاي فرهنگي همچون تبليغات در حوزه هاي هنري به منظور القاي برتري نظام كمونيستي در اذهان شهروندان اتحاد شوروي را با استفاده از پوستر و فيلم تشريح كردند. آقاي خاوري نژاد كه دانش آموخته كارشناسي ارشد رشته علوم سياسي هستند و به عنوان پژوهشگر و مترجم مركز هنرهاي تجسمي در حوزه هنري فعاليت مي كنند با بياني شيوا به ارائه سياست هاي رهبران اتحاد شوروي در تبليغ كارآمدي نظام سوسياليست و حزب كمونيست در حوزه هاي مختلف زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... پرداختند و اين موضوع با استقبال علاقمندان مواجه شد. در پايان اين نشست نيز حضار به بيان پرسش هاي خود در اين زمينه پرداختند و خانم دكتر كولايي و آقاي خاوري نژاد پاسخ دادند. اين جلسه كه با همكاري برنامه اوراسياي مركزي و موسسه مطالعات ايران و اوراسيا ( ايراس) و در سالن مركز مطالعات عالي بين المللي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران برگزار شد راس ساعت ۱۷ خاتمه يافت. تهيه و تنظيم: نسرين عبدالمحمدي