موسسه مطالعات ایران اوراسیا 26 فروردين 1393 ساعت 16:34 http://iras.ir/vglivzap.t1awptkcczb2t.x.html -------------------------------------------------- عنوان : به سمت تركمنستان -------------------------------------------------- متن : ايراس؛ جاده ابریشم یا راه ابریشم شبکه راه های به هم پیوسته ای با هدف بازرگانی در آسیا بود که خاور و باختر و جنوب آسیا را به هم و به شمال آفریقا و خاور اروپا پیوند می داد. تصاويري از جاده ابريشم به سمت تركمنستان در زير به چشم مي خورد.