الهه ‌‏ی شعر

22 اسفند 1392 ساعت 21:11


شبان‌گاه
كه ورودش را چشم‌ به‌ راهم
زندگی گويی به مويی آويخته‌ است.

به چه می‌ ارزند
جوانی و شهرت و آزادی
در حضور اين محبوب
كه با نی‌لبك‌ اش می ‌آيد.

و اينك آمد
نقاب از چهره می ‌گيرد
به‌ ظرافت در من می ‌نگرد

گويم ‌اش
«ای الهه‌ ی شعر!
صفحاتِ دوزخ را
تو آيا
بر دانته
فرو خوانده ‌ای؟»

پاسخ می‌ رسد كه
«آری!»

آنـّا آخماتاوا، ۱۹۲۴

ترجمه:
حمیدرضا آتش‌برآب، از کتابِ «عصر طلایی و عصر نقره‌ای ِ شعر ِ روس»، نشر نی

پایان متن/


کد خبر: 34311

آدرس مطلب: http://iras.ir/vdcb8fbf.rhba8piuur.html

ایراس
  http://iras.ir