نظر رئيس جمهور قزاقستان درباره تحولات اوكراين

ترند , 30 فروردين 1393 ساعت 20:43


ايراس؛ "نور سلطان نظربايف" رئيس جمهور قزاقستان با اشاره به تحولات اوكراين تاكيد كرد كه اين بحران بايد به وسيله مردم اين كشور و بدون دخالت خارجي حل و فصل شود. 

به گزارش ايراس به نقل از ترند، وي با ستايش از مذاكرات چهارجانبه صلح درباره حل بحران اوكراين، يادآور شد كه نقش اصلي بر عهده مردم اين كشور است. از نظر نظربايف، بهبود اقتصادي و  زندگي عادي تنها در سايه صلح تحقق پيدا مي كند. 

رئيس جمهور قزاقستان همچنين شوونيسم، ناسيوناليسم و نئوفاشيسم را تهديداتي آشكار براي مردم و دولت اوكراين دانست كه بايد از آنها دوري جست.

پايان خبر/

کد خبر: 35232

آدرس مطلب: http://iras.ir/vdceww8x.jh8nxi9bbj.html

ایراس
  http://iras.ir