جغرافياي بلاروس

6 تير 1391 ساعت 12:29


جمهوري بلاروس از جايگاه ژئوپولتيكي و جفرافيائي ممتازي در شرق اروپا و در مسير عبور راه آهن، جاده هاي اتومبيل رو، خطوط لوله نفت و گاز و سيستمهاي ارتباطي بين غرب و شرق ارو پا، و كشورهاي آسيائي قرار دارد.
 
سرزمين بلاروس بوسيله يكي از مهمترين بزرگراههاي اروپا كه كوتاهترين مسير اتصال مناطق شرقي و مركزي بلاروس به غرب اروپا است تقسيم شده و بين درياي سياه و درياي بالتيك قرار دارد. فاصله بين مينسك تا ويلنيوس (ليتواني) ۱۸۴ كيلومتر ، تا ريگا (لتوني) ۴۶۸ كيلومتر، تا ورشو (لهستان) ۵۵۸ كيلومتر، تا كي‌يف( اكراين) ۵۴۵ كيلومتر، تا مسكو۷۰۶ كيلومتر و تا برلين ۱۰۶۰ كيلومتر مي باشد. فاصله غرب تا شرق بلاروس ۶۵۰ و از شمال تا جنوب اين كشور ۵۶۰ كيلومتر مي باشد. اين جمهوري در ۵۳ درجه شمالي و ۲۸ درجه شرقي قرار دارد.

آبهاي داخلي
آبراه‌هاي بلاروس قبل از هر چيز بيانگر تاريخ اين كشور در جهان مي باشد. تعداد ۱۰۸۰۰ درياچه بلاروس مهاجرين اوليه را به خود جلب كرده است. رود دنيپر بازرگانان دوران باستان و وايكينگهاي ماجراجو را قادر مي‌ساخت تا بسمت جنوب يعني به كينسا و بيزانس حركت نمايند و رود دوينا نيز دسترسي به مناطق درياي بالتيك را ميسر مي ساخت. 

نواحي بالاي رودهاي دنيپر و دوينا موجبات ارتباط اين بخش با رود ولگا و در نهايت با درياي خزر، ايران و جهان عرب را فراهم مي‌نمود. رود پريپيات در جنوب بلاروس به عنوان پل بين دنيپر و ويستولاي لهستان عمل مي كرد. در كنار رودهاي فوق، بايستي به نيامان به عنوان يكي از رودهاي مهم بلاروس اشاره كرد.

همچنين شبكه‌اي مركب از ۲۰۰۰۰ رود و نهرهاي كوچك، سرزمين بلاروس را پوشانده اند كه طول مجموع آنها به ۹۲ هزار كيلومتر مي رسد. ۴۸ فقره از رودهاي فوق حداقل ۱۰۰ كيلومتر طول دارند.

عوارض طبيعي و آب و هوا
مساحت سرزمين بلاروس ۲۰۷۶۰۰ كيلومتر مربع بوده كه سه برابر مجموع خاك بلژيك و هلند مي‌باشد. اين كشور در ۱۶۰ مايلي درياي بالتيك قرار دارد. بلاروس سرزمين همواري است كه تقريبا يك سوم از خاك آن پوشيده از جنگل مي باشد.
 
سرزمين هموار بلاروس در ارتفاع ۱۸۰ متري سطح دريا قرار دارد، حال آنكه بلندترين نقطه اين كشور در ارتقاع ۳۷۰ متري بالاي سطح دريا واقع شده است. بلاروس از آب و هواي معتدل تابستان آن بيش از ۱۵۰ روز در سال مي باشد.
 
ميانگين دماي هواي شهر مينسك ۴ پايتخت بلاروس در ماه ژانويه ۵ درجه سانتيگراد زير صفر و ميانگين دماي هواي آن در ماه ژوئيه ۱۹ درجه سانتيگراد بالاي صفر مي باشد با اين حال دماي هوا در زمستان براي مدت كوتاهي به ۲۵ درجه سانتيگراد زير صفر نيز مي رسد. ميانگين بارندگي سالانه نيز بين ۵۶۰ تا ۶۶۰ ميليمتر در نوسان مي باشد.


جنگل‌ها
تالاب‌ها، جنگل‌ها و درياچه‌ای در بلاروسبلاروس يک کشور دور از دريا، نسبتاً پست، و شامل نواحی گسترده‌ای از سرزمين‌های باتلاقی (تالابی) می‌باشد. درياچه‌ها و رودخانه‌ها اين کشور را بريده بريده نموده‌اند. بزرگ‌ترين منطقه باتلاقی آن پولزيا است که در ميان وسيع‌ترين تالاب‌های اروپایی قرار دارد.
 
۱۱ هزار درياچه در بلاروس وجود دارد، اما اکثر اين درياچه‌ها کمتر از ۵/۰ کيلومتر مربع (۱۲۴ مايل مربع) وسعت دارند. سه رودخانه اصلی در داخل اين کشور جريان دارند، رود نمان، رودخانه پريپيات، و رود دنپر. بلندترين نقطه بلاروس در جيارژيانسکارا هارا (تپه جيارژيانسکارا) به بلندای ۳۴۵ متر (۱۱۳۲ پا) می‌باشد.
 
آب و هوای آن از زمستان‌های بسيار سرد (دمای متوسط در ژانويه در دامنه‌ای بين ۸- درجه سلسيوس تا ۲- درجه سلسيوس) تا تابستان‌های خنک و بارانی (ميانگين دمای ۱۵ درجه سلسيوس تا ۲۰درجه سلسيوس) در نوسان است.
 
جنگل‌ها ٪۳۴ کل مناظر اين کشور را پوشانده اند، و محصولات جنگلی را يکی از پررونق‌ترين منابع طبيعی برای اين سرزمين می‌کنند. ديگر منابع طبيعی که می‌توان در بلاروس يافت شامل ذخاير ذغال سنگ نارس، مقادير اندکی نفت و گاز طبيعی، گرانيت، دولوميت، سنگ آهک، خاک رسوبی (آهک دار)، گل سفيد، ماسه، شن و خاک رس می‌شود. 

در حدود يک پنجم اين سرزمين، بيشتر در ايالات جنوب خاوری و هوميل و ماهيليو هنوز تحت تاثير انفجار سال ۱۹۸۶ درفاجعه نيروگاه هسته‌ای چرنوبيل، اوکراين قرار دارد. با اين که مقدار پرتوافکنی از زمان فاجعه تاکنون (تا يک درصد) کاهش يافته، بيشتر اين ناحيه به عنوان نواحی غير قابل سکونت درنظر گرفته شده است.

منبع: كتاب سبز بلاروس


کد خبر: 24470

آدرس مطلب: http://iras.ir/vdcgzt9x.ak9tu4prra.html

ایراس
  http://iras.ir