ایران پشتیبان نسخ خطی قزاقستان

12 خرداد 1393 ساعت 10:37


ايراس؛ نشست "نقش کتاب در ارتقاء روحی و معنوی" در دانشگاه فارابي قزاقستان برگزار شد.

دانشگاه فارابی قزاقستان با همکاری خانه کتاب نشستی مشترک با عنوان «نقش کتاب در ارتقاء روحی و معنوی» در سالن شماره ۲ کتابخانه مرکزی این دانشگاه برگزار كرد.

در ابتدای این مراسم "سیدومانف" رئیس خانه کتاب قزاقستان و مسئول برگزاری نشست به تشريح اهداف برگزاری نشست پرداخت. سپس "الکساندر" رئیس مرکز پژوهش‌های تحلیلی و استراتژیکی توسعه قزاقستان به نقش کتاب در توسعه جامعه اشاره کرد. سخنران سوم این مراسم "عمراوا" رئیس مرکز تحلیل حقوقی قزاقستان بود که در  رابطه با حمایت از نویسندگان قوانین حقوقی جمهوری قزاقستان مطالبی را مطرح کرد.

صابری رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ايران نيز به‌ عنوان سخنران پاياني نشست، صحبت های خود را تحت عنوان جایگاه و ارزش نسخه‌های خطی و ضرورت توجه به آنها آغاز کرد. وي اظهار داشت كه كتب ونسخ مکتوب یکی از ذخائر و گنجینه های نفيس ارزشمند هر کشور و هر ملتی به شمار می رود. پرداختن به آثارمکتوب سبب بازشناسی هویت و بازگو كننده ميراث فرهنگي یک نسل است.

وي همچنین به حفظ و نگهداری و مرمت و بهره برداری مناسب از آثار مکتوب اشاره کرد و افزود: "باید در جهت بهره برداری و حفظ جایگاه ارزش دست‌نوشته‌ها و نسخ خطی اقدامات لازم به عمل آيد." 

رایزن فرهنگی ایران در قزاقستان در انتها به وجود نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه های جمهوری اسلامی ایران و تجربیات گسترده در شناسایی، فهرست نویسی و مرمت آثار مکتوب و دستنویس اشاره کرد و آمادگی کشورمان برای کمک به کتابخانه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی قزاقستان را اعلام کرد.


پایان خبر/


کد خبر: 36180

آدرس مطلب: http://iras.ir/vdchvznx.23n-6dftt2.html

ایراس
  http://iras.ir