افزایش دسترسی به اینترنت در قزاقستان

اینفورم , 24 تير 1393 ساعت 19:09

رییس آژانس ارتباطات و اطلاعات قزاقستان در چهل و نهمین شورای سران کشورهای مشترک المنافع منطقه ای از افزایش 70 درصدی دسترسی به اینترنت در این کشور خبر داد.


ایراس؛ چهل و نهمین شورای سران کشورهای مشترک المنافع منطقه ای در زمینه ی ارتباطات در شهر آستانه با حضور " باکیت ژان ساگین تایف" معاون اول نخست وزیر و "عسگر ژومگالیو" رییس آژانش ارتباطات و اطلاعات قزاقستان، "نیکلای نیکیفروف" وزیر ارتباطات و رسانه های روسیه به همراه کارشناسانی از کشورهای چین، انگلستان، کره جنوبی، لهستان، ترکیه و اعضای سازمان کشورهای مستقل هم سود تشکیل شد. 

"عسگر ژومگالیو" رییس آژانش ارتباطات و اطلاعات قزاقستان اعلام کرد دسترسی به اینترنت در این کشور در حال افزایش است. وی در این جلسه گفت:" امکان دسترسی به اینترنت ۷۰ درصد در قزاقستان افزایش یافته است. افزایش استفاده از تلفن همراه نیز تا ۱۶۰درصد بوده است". ژومگالیو افزود نصب و راه اندازی سرویس تلفن همراه در مناطق روستایی کشور به توسعه زیرساخت های فیبر نوری کمک خواهد کرد و امکان ارائه دسترسی به اینترنت در مناطق دورافتاده تر را فراهم می کند. همچنین به گفته وی زمان در نظر گرفته شده برای تکمیل این پروژه سه سال است. 

پس از فروپاشی اتحاد شوروی موضوع آزادی رسانه ها و گردش آزاد اطلاعات در کشورهای سابق شوروی، از جمله مهمترین مسائل مطرح در حوزه آزادی های سیاسی و اجتماعی در این کشورها بوده است. این بحث به ویژه از آن جهت اهمیت می یابد که پس از فروپاشی شوروی، جمهوری های سابق اتحاد در سیاست های اعلانی خود فاصله گرفتن از رویکردهای دوران شوروی و حرکت به سمت فضای نسبتاً باز سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را به عنوان یکی از اولویت ها مورد توجه قرار دادند.

بر همین اساس و با توجه به اینکه این کشورها در تلاش برای تنوع بخشیدن به روابط اقتصادی و سیاسی خود، برقراری روابط گسترده تر و مساعدتر با غرب را مد نظر قرار دادند، ناچار شدند برخی از استانداردهای مورد نظر دولت های غربی را نیز در عرصه داخلی خود اعمال نمایند که برقراری حداقلی از آزادی در عرصه رسانه ای و اجتماعی، بخشی از این رویکرد بوده است.

در این میان، به هر نسبت به که تعاملات کشورهای منطقه با غرب افزون تر بوده، میزان احساس ضرورت آن ها برای برقراری برخی آزادی های اجتماعی نیز بیشتر بوده است. به همین دلیل است که کشوری چون قزاقستان که به واسطه پتانسیل های اقتصادی خود – به ویژه در حوزه انرژی – تعاملات بیشتری با غرب داشته، اکنون به طور جدی تری در مسیر برقراری برخی آزادی های اجتماعی اقدام کرده که مهمترین نمود آن در عرصه روابط اجتماعی مدرن، همین تلاش برای فراهم کردن زیرساخت های دسترسی به اینترنت است. 

البته در این ماجرا، باید توجه داشت که فراهم کردن برخی آزادی ها در عرصه اجتماعی، به معنای عزم واقعی قزاقستان – و البته دیگر کشورهای منطقه آسیای مرکزی – نیست؛ بلکه این امر از یک سو از موضعی انفعالی و در پاسخ به ضرورت های روابط خارجی این کشور انجام می گیرد و از سوی دیگر، این گونه آزادی ها لزوماً به حوزه سیاسی تسری نیافته و به باز شدن کلی فضای تعاملات سیاسی- اجتماعی در این کشورها منجر نخواهد شد.

با این حال، اگر تحلیل های مرسوم از تأثیر گسترش دسترسی به رسانه ها بر آزادی سیاسی در کشورهای مختلف را مبنا قرار دهیم، می توان چنین استدلال کرد که انجام اقداماتی از آن گونه که قزاقستان برای آن برنامه ریزی کرده، در بلندمدت و در فرایندی ناخواسته و برنامه ریزی نشده، پتانسیل هایی را برای تحول در ساختارهای سیاسی و اجتماعی این کشور به وجود خواهد آورد که می تواند در صورت فراهم شدن سایر شرایط، تأثیرات مهمی بر سرنوشت این کشور داشته باشد. تحریریه ایراس/


کد خبر: 36919

آدرس مطلب: http://iras.ir/vdchwwnx.23n-zdftt2.html

ایراس
  http://iras.ir