به سمت تركمنستان

تاجيكي نيوز , 26 فروردين 1393 ساعت 16:34


ايراس؛ جاده ابریشم یا راه ابریشم شبکه راه های به هم پیوسته‌ای با هدف بازرگانی در آسیا بود که خاور و باختر و جنوب آسیا را به هم و به شمال آفریقا و خاور اروپا پیوند می‌داد. تصاويري از جاده ابريشم به سمت تركمنستان در زير به چشم مي خورد.


کد خبر: 35138

آدرس مطلب: http://iras.ir/vglivzap.t1awptkcczb2t.x.html

ایراس
  http://iras.ir