توصيه مطلب
۰
 
ماهنامه شماره 4 (آبان 1384)
 

ماهنامه شماره 4 (آبان 1384)
 
فهرست مطالب 

نشست قازان: آينده مبهم جامعه همسود و ضرورت تحول در ساختارهاي منطقهاي
نويسنده: دکتر جهانگیر کرمی

تحليلي بر انتخابات پارلماني آذربايجان
نويسنده: علي آدمي

فعاليت هاي فرهنگي دولتهاي خارجي در آسياي مركزي
نويسنده: محمدحسين عابديني

انديجان، كارشي ـ خان آباد و تداوم تبليغات ضد آمريكايي در مطبوعات ازبكستان
مترجم: پرويز قاسمي


سال تمدن آريايي در تاجيكستان و رقابت ايدئولوژيها
نويسنده: پولات شوزیمف، ترجمة رامین قنبرپور

انتقال اولين گروه از پناهندگان ازبك به روماني
نويسنده: هيأت تحريريه

از گوام تا گزينه دموكراتيك مشترك المنافع
نويسنده: دانیل لینوت، ترجمة رامین قنبرپور

اهداف و دستاوردهاي سفر وزير امور خارجه آمريكا به كشورهاي آسياي مركزي و روسيه
ترجمه و تنظيم: پرويز قاسمي

معرفي كتاب: «سياست خارجي روسيه: خودآگاهي و منافع ملي»

رويدادها ـ گزارشها
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 24951