توصيه مطلب
۰
 
اجتماع بلاروس
 

اجتماع بلاروس
 

جمعيت شناسی
اکثريت جمعيت بلاروس، بلاروسهای بومی هستند که ٪۲/۸۱ کل جمعيت ۱۰۲۹۳۰۱۱ نفري اين کشور را تشکيل میدهند.
 
روسها دومين گروه پرجمعيت اين کشور با حدود ٪۴/۱۱ از ترکيب جمعيتی اين کشور میباشند. افراد لهستانی و اکراينی به ترتيب بالغ بر ٪۹/۳ و ٪۴/۲ جمعيت آن را شامل میشوند.
 
زبانهای رايج در بلاروس عبارتاند از روسی و زبلاروسی که هر دو زبانهای رسمی بلاروس هستند. 

تراکم جمعيت در حدود ۵۰نفر به ازای کيلومتر مربع (۱۲۷/مايل nbsp & مربع) و ٪۷/۷۱ کل جمعيت آن در نواحی شهرنشينی| شهری ساکن میباشند. از جمعيت شهر نشين، ٪۲۴ در مينسک، پايتخت ملی و بزرگترين شهر بلاروس زندگی میکنند.
 
بيشتر جمعيت، ٪۷/۶۹، سنی بين ۱۴ و ۶۴ دارند. شصت درصد جمعيت زير۱۴ سال سن دارند، در حالي که ٪۶/۱۴ آنها بالاتر از ۶۵سال هستند. سن ميانگين جمعيت ۳۷ سال است. متوسط سن اميد به زندگی برای شهروندان بلاروسی ۷۲/۶۸ سال؛ برای مردان ۰۳/۶۳ سال و برای زنان ۹۶/۷۴سال است.
 
نرخ داشتن سواد در بلاروس، که تعداد افراد در سنين ۱۵سال و بالاتر است که میتوانند بخوانند و بنويسند، ٪۹۹ است، يعني ٪۸/۹۹ در مردان و ٪۳/۹۹ در زنان. نسبت تعداد مرد به زن در سال ۲۰۰۵ به ميزان ۸۸/۰مرد به ازای هر زن بوده است. 

بيشتر شاخصهای جمعيت شناسانه بلاروس عمدتاً هم از لحاظ نرخ منفی رشد جمعيت و هم رشد طبيعی آن، مشابه با کشورهای ديگر اروپایی میباشد. رشد جمعيت در سال ۲۰۰۵ در حدود ٪۰۶/۰ بوده و نرخ باروری ۴۳/۱ بوده است. جمعيت نيز در حال پيرتر شدن است، و تا سال ۲۰۵۰، اکثر جمعيت آن بالای ۵۰ سال سن خواهند داشت.
 
نرخ مهاجرت به ازای هر هزار نفر در بلاروس برابر با ۳/۲+ است. بر طبق گزارش سازمان بينالمللی مراقبت (از) کودکان، (در مقايسه با ۱۶۷ کشور) بلاروس دارای بالاترين نرخ در ميان همه کشورهای اتحاد شوروی سابق میباشد. آن دارای رتبه ۱۶ براي نسبت شاخص مادران، رتبه ۱۴ برای نسبت شاخص زنان و رتبه ۲۰برای نسبت شاخص کودکان است.
 
نزديکترين کشورها به آن در بين کشورهای اتحاد پیشین شوروی، استونی (رتبه ۱۸ برای رده زنان)، اوکراين (۲۶/۳۱/۲۱) و روسيه (۶۴/۳۴/۲۷) هستند.

بزرگترين شهرهای بلاروس (جمعيت بر اساس هزار نفر، ۲۰۰۶):
مينسک – ۴/۱۷۴۱
هوميل – ۲/۴۸۱
موگيلف – ۱/۳۶۵
ويتبسک – ۴/۳۴۲
هرودنا – ۸/۳۱۴
برست – ۳/۲۹۸
بابرويسکا – ۸/۲۲۰
بارانويچی – ۶/۱۶۸
باريساوو – ۴/۱۵۰
اورشا – ۵/۱۳۰
پينسکا – ۳/۱۲۵
مازير – ۸/۱۱۱
ساليهورسک – ۴/۱۰۱
نواپولاتسک – ۳/۱۰۱

کليسای ارتدوکس روسيه در برست
تمبر پستی اتحاد شوروی در سال ۱۹۶۱، نشان دهنده آداب سنتی بلاروس تاریخچه لباس سنتی بلاروس به زمان روسيه کييفی بر میگردد و در طول زمان تحت تاثير فرهنگهای همسايه : لهستانیها، ليتوانيايیها، تويانها، روسها و ديگر کشورهای اروپايی قرار گرفته است.
 
گذشته از ريشههای غالب روتنيایی (در اکراين)، سبک آشپزی بلاروسی بسيار به ليتوانيايی نزديک میباشد. برخی اوقات آن را تاحدودی نسبت به همسايگان بانفوذ خود از غنا و تاثير کمتری برخوردار است. اما، در واقع اين میتواند حاصل نبود کلی هويت ملی باشد که هنوز به عقب نگهداشتن کشور از توسعه ادامه داده و نيز سبب افت وجود سنتهای آشپزی در ۱۰۰سال گذشته شده است. 

جنبههای خاص فرهنگ بلاروس به دليل روسی شدن آن، در طول زمان از دست رفته است. رئيس جمهور لوکاشنکو قوانينی را عرضه نموده که ايستگاههای راديويی و تلويزيونی را وادار مینمايد پيشرفت روزبه روز بلاروس را نمايش دهند، اما اين اجرای اين کار، تفاوتی ندارد به زبان بلاروسی باشد يا به زبان روسی.
 
ايستگاههای راديو و تلويزيونی مذکور، دولتی بوده، و توسط شرکت تلويزيونی-راديویی دولتی کشور اداره میشود. 

دولت روسيه بسياري از جشنوارههای فرهنگی سالانه را برگزار مینمايد: "بازار اسلاويانتسکی در ويتبسک"، "چشمه مينسک "؛ "همايش های تئاتری اسلاوونيک"؛ "جشنواره ملی دروگری"؛ "هنرها برای کودکان و جوانان "؛ "مسابقه هنرهای نمايشی گروه جوانان"؛ "مشاعرههای نيزويژ "؛ " قصر صلح "؛ و جشنواره ملی ترانه و شعر بلاروس. اين وقايع اجرا کنندگان با استعداد بلاروسی را نمايش میدهد، اعم از اين که در موسيقی، هنر، شعر، رقص يا تئاتر دارای ذوق باشند. 

در اين جشنوارهها، جوايز گوناگونی تحت عنوان قهرمانان شوروی و بلاروسی به خاطر مهارت آنها در موسيقی يا هنر اعطاء میشود.
 
شماری از روزهای تعطيل در اين کشور نظير روز استقلال يا روز پيروزی جمعيت فراوانی را به خود جذب میکند و نمايشهای متعددی همچون آتش بازی و رژههای نظامی در آنها برگزار میشود. بيشتر اين جشنوارهها در ويتبسک يا مينسک برپا میشود. 

بلاروس دارای چهار مکان ميراث (فرهنگی) جهانی است که دو تا از آنها بين اين کشور و کشورهای همسايه مشترک هستند. اين چهار مورد عبارتنداز: مجموعه قصر صلح؛ قصر نيازويژ؛ بلووژسکايا پوشاچا (مشترک با لهستان)؛ طاق زمين پيمای استروو (که در آن با کشورهای استونی، فنلاند، لیتوانی، لتونی، نروژ، مولداوی، روسيه، سوئد و اکراين سهيم میباشد.)

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 24483