توصيه مطلب
۰
 
گزارش نشست پنجم شوراي فرهنگي
 

گزارش نشست پنجم شوراي فرهنگي
 

ايراس: پنجمين نشست شوراي فرهنگي مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) روز چهاشنبه ۷ تير ۱۳۹۱ در محل اين مؤسسه برگزار شد و طي آن اعضاء اين شورا به بررسي آخرين اخبار و تحولات فرهنگي منطقة اوراسيا و كشورهاي حاضر در اين حوزة جغرافيايي مبادرت كردند كه از جمله مهمترين موضوعات مطرح شده در اين نشست عبارت بود ازبرگزاري همايش "هفتهاي با خيام" با همكاري موسسه فرهنگي اكو در قزاقستان، تجديد چاپ غزليات امام خميني در گرجستان،برگزاري همايش در مورد هنر و ادبيات در خانهي هنرمندان، تقدير از چنگيز آيتيماتوف نويسنده معاصر روسي در انگليس. 

همچنين در مورد نحوهي نگارش مطالب در سايت جديد در بخش هاي فرهنگ و هنر، تقويم رويدادها، خواندنيها و گردشگري گفتگو شد و در اين زمينه راهكارهاي مفيد براي هرچه بهتر شدن بخش فرهنگي ارائه شد. به عنوان مثال براي بخش خواندنيها مطالبي به عنوان شعرهفته، داستان هفته، آشپزي هفته و مطالبي از اين قبيل در نظر گرفته شد. همچنين بنا بر اين شد در مورد آسياي مركزي و قفاز مطالب بيشتري ارائه شود.

از تازههاي چاپ هم اعضاي شوراي فرهنگي خبر از تجديد چاپ "يوگني آنگين" و ترجمهي "باريسگادونف" در شهر كتاب دادند و از امام خميني هم كتابهاي "تفسير سورهي حمد" و "بر كرانهي چهل حديث" به روسي ترجمه شدند. همچنين كتاب "гроза" از آستروفسكي با عنوان "طوفان" ترجمه شد. 

در حوزهي ترجمه و معرفي تازههاي كتاب در زمينهي ادبيات روسي اعضاي شوراي فرهنگي بحث و تبادل نظر كردند و بنا شد تلاشهايي در زمينهي نقد ترجمهها و معرفي و مصاحبه با مترجمين آثار روسي و مشكلات ترجمهي اين آثار و شناساندن آنها به دانشجويان و علاقمندان ادبيات روس صورت بگيرد. 

در اين مورد آقاي رضايي افزود با توجه به اينكه آثار روسي هميشه از زبان واسطه ترجمه ميشود، ميتوان در اين زمينه از راه ميانبري استفاده كرد وآن استفاده از ترجمههاي آثار روسي به زبان تاجيكي توسط مترجمين تاجيك ميباشد. براي مثال "ماتيو شرقي يسنين" توسط مترجمين تاجيك بسيار خوب ترجمه شده است. وي افزود با استفاده از اين ترجمهها ميتوان ترجمه بسيار بهتري از آثار روسي به ادبيات ايران ارائه داد. 

در اين نشست همچنين اشاره شد كه در اين حوزه هم ميتوان راه گريزي به سمت آثار ايراني ترجمه شده توسط روسها زد و به مخاطبان گزارشي در زمينهي معرفي كتابهاي ترجمه شده از بزرگان ادبيات ما و جايگاه آنها در ميان ادبيات كشورهاي روس زبان و ميزان استقبال از اين ترجمهها در اين كشورها داد. به عنوان مثال اخيرا  كتابهايي از آقاي هوشنگ مرادي كرماني و آقاي مستور به روسي ترجمه و مورد استقبال روسزبانان قرار گرفت. در پايان در راستاي اين اهداف فعاليتهايي در نظر گرفته شد تا نتايج مثمر ثمري براي مخاطبان بخش فرهنگي سايت در پيشرو داشته باشد.

تنظيم: سمانه برجسته

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 24960