توصيه مطلب
۰
 
جولان شترها در جشن‌های مردمی پاكستان
 

جولان شترها در جشن‌های مردمی پاكستان
 

ايراس: شتر برای مردم صحرانشین پاکستان همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و به همین جهت در جشنهای مردمی این مناطق، بخشی از برنامهها را به اجرای حرکات جالب و نمایشی شتر اختصاص میدهند. اهميت شتر در اين مناطق بيشتر از آن جهت است كه رفت و آمد در صحراهای مناطق سند و بلوچستان بدون استفاده از این حیوان امکانپذیر نیست و علاوه بر آن از پشم شتر در ریسندگی و از گوشتش برای تأمین خوراک استفاده میشود. مردم صحرانشین پاکستان نمیتوانند در جشنهای خود از هنرنمایی شتر صرفنظر کنند به همین علت شتر برای انواع حرکات موزون و نمایشی آموزش داده میشود.

در گذشتههای دور در صحراهای ایالت سند و پنجاب دریای عمیقی تلاطم داشت و این مناطق تحت سلطه مهاراجههایی بود که تمدن کهن و قصرهای زیادی از خود به جا گذاشتهاند به همین علت گردشگران برای دیدن این مناطق رهسپار صحراهای مختلف در پاکستان میشوند. شتر، فیل و اسب جزو حیواناتی بودند که در مناطق صحرایی پاکستان نگهداری میشدند اما با تغییر آب و هوا تنها شتر توانست در این مناطق دوام بیاورد. زندگی مردم صحرانشین وابسته به شتر است و هیچ جشن و سروری بدون این حیوان کامل نیست.

بنابر یک باور سنتی مردم پاکستان، شتر توانایی زیادی برای یاد گرفتن دارد و میتواند کارهای روزانه خود را بدون نظارت انجام دهد.صحرانشینها برای شرکت دادن شتر در جشنها به تزئیین آنان میپردازند و هزینههای زیادی در این راه متحمل میشوند البته اگر شترشان در مسابقات پیروز شود تمام این زحمات جبران میشود. وقتی شترهای تزئین شده خرامان وارد میدان میشوند مردم نفس را در سینه حبس کرده آماده دیدن هنرنمایی این حیوانات باهوش میشوند.

قبایل صحرا نشین نزدیک "بهاولپور" واقع در ایالت پنجاب که با منطقه راجستان هند هم مرز است مهارت زیادی در آموزش شترها دارند. هر سال تابستان شترهای آموزش دیده به شهر بهاولپور واقع در جنوب پنجاب آورده می شوند تا در رشتههای مختلف با هم رقابت کنند. مسابقات شتر سواری تعداد زیادی از فئودالها همچنین شیوخ عرب را به ایالت پنجاب میکشاند این در حالی است که شترهایی که در این مسابقات پیروز شوند به قیمتهای گزاف فروخته میشوند و این خود جایزهای بزرگ برای صاحبان این حیوانات است. جالبترین و مهیجترین مهارت شترها رقصیدن به ضرب طبل است. استفاده از زنگوله در تزئین شترها باعث جلوه بیشتر میشود و صدایی که از این زنگولهها برمیخیزد خود یک موسیقی منحصر به فرد است.

منبع: فارس

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 30260