توصيه مطلب
۰
 
برنامه ازبکستان برای جذب کمک های مالی خارجی
 

کابینه ازبکستان لایحه جدیدی در راستای جذب کمک های مالی تصویب کرده است. به موجب این طرح جذب مبلغی بالغ بر 975 میلیون دلار در فاصله سال های 2014 تا 2016 در دستور کار دولت قرار گرفته است.
برنامه ازبکستان برای جذب کمک های مالی خارجی
 
ایراس؛ کابینه ازبکستان با تصویب لایحه ای، برنامه های جدیدی را برای جذب کمک های مالی خارجی در بخش های مختلف اقتصادی خود تصویب کرده است. لایحه ای که هرچند تحقق محتوای آن می تواند برای اقتصاد این کشور بسیار مفید باشد، اما مشخص نیست میزان تحقق آن مطابق برنامه در چه سطحی خواهد بود.

به گزارش ایراس به نقل از آکی پرس، ازبکستان قصد دارد در فاصله سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ مبلغی حدود ۹۷۵ میلیون دلار کمک مالی خارجی را برای اجرای ۴۷۶ پروژه خود جذب نماید. در همین زمینه، کابینه ازبکستان لایحه ای را درباره راه های جذب این مبلغ از دولت های خارجی و همچنین سازمان های دولتی و غیردولتی بین المللی یا خارجی به تصویب رسانده است.

گفته می شود لیست پروژه های مربوط به سال ۲۰۱۴ که در این سند آمده، از پیش با سازمان ها و کشورهای خارجی هماهنگ شده است. این لیست شامل ۸۸ پروژه است که ارزشی بالغ بر ۲۴۳.۲ میلیون دلار دارد. مطابق برنامه، قرار است مبلغ ۲۳۸.۴ میلیون دلار از مجموع این مبالغ از طریق کمک های خارجی و ۴.۸ میلیون دلار نیز از جانب خود ازبکستان تأمین می شود.

افزون بر این، در این لایحه لیست پروژه های مربوط به دو سال بعد (۲۰۱۵ و ۲۰۱۶) نیز آمده است. این لیست شامل ۸۸ پروژه دیگر به ارزش ۳۸۸.۷ میلیون دلار است که ۳۵۱.۷ میلیون آن از طریق کمک های خارجی و ۳۲ میلیون نیز از طریق خود ازبکستان تأمین می شود.

باید اشاره کرد که هرچند تصویب این لایحه و تلاش برای جذب منابع مالی خارجی، نشانگر عزم ازبکستان برای بهبود وضعیت اقتصادی خود از طریق افزایش تعاملات بین المللی در حوزه اقتصاد است، اما مشخص نبودن دقیق جزئیات برنامه های این کشور در زمینه مذکور از یک سو و ماهیت ساختار اقتصادی ازبکستان از سوی دیگر، ابهاماتی را درباره موفقیت این روند و به ویژه منتهی شدن آن به نتیجه ای پایدار ایجاد می کند.

از جنبه نخست، باید اشاره کرد که اصولاً کمک های مالی بین المللی – به ویژه کمک های اعطایی از سوی سازمان های بین المللی – در ازای تأمین شرایطی از سوی کشور کمک گیرنده در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی انجام می گیرد و به طور معمول، ماهیت پروژه های مدنظر نیز باید به تأیید طرف کمک دهنده برسد. در این میان، هرچند اعلام شده پروژه های مربوط به سال جاری به تأیید طرف های مورد نظر رسیده، اما مشخص نیست دقیقاً چه میزان از این پروژه ها مورد تأیید قرار گرفته و مهمتر اینکه وضعیت سال های بعد در این زمینه چه خواهد بود.

از جنبه دوم، اشاره به این نکته ضروری است که اصولاً ازبکستان در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، به عنوان کشوری با ساختار به شدت کنترل شده دولتی شناخته می شود. در عرصه اقتصاد نیز این موضوع در قالب نقش آفرینی منحصر به فرد دولت در تمامی مراحل اجرای پروژه های اقتصادی، از طرح ریزی تا اجرا قابل مشاهده است. بر این اساس، انتظار اینکه دریافت کمک های خارجی در نهایت بتواند بخش خصوصی را در این کشور درگیر کرده و به رشد و توسعه واقعی اقتصادی منجر شود، واقع بینانه نیست.

به این ترتیب، می توان پیش بینی کرد که دریافت این کمک ها، صرفاً از جنبه ارائه کمک مقطعی به اقتصاد ازبکستان موثر واقع خواهد شد و در بلندمدت، تأثیر آن از جنبه ساختاری بر اقتصاد این کشور محسوس نخواهد بود. 


تحریریه ایراس/
Share/Save/Bookmark
مرجع : آکی پرس
کد خبر: 36994