توصيه مطلب
۰
 
آغاز فعاليت كميسيون اقتصادي اوراسيا
 


كميسيون اقتصادي اوراسيا متشكل از روسيه ، قزاقستان و بلاروس در راستاي مقابله با نفوذ اقتصادي غرب در قلمروي تاريخي شوروي سابق و ايجاد قطب جديدي در برابر زياده خواهي هاي آمريكا دوشنبه به صورت رسمي فعاليت خود را آغاز كرد. به گزارش ايراس به نقل از ايرنا؛ 'دميتري مدوديف'، 'آلكساندر لوكاشنكو' و 'نورسلطان نظربايف' روساي جمهوري روسيه، بلاروس و قزاقستان روز گذشته طي آيين باشكوهي با امضاي اسناد مربوط آغاز به كار رسمي كميسيون اقتصادي 'اوراسيا' به عنوان عالي ترين نهاد جامعه اقتصادي 'اوراسيا' را اعلام كردند. بر پايه اين گزارش، مدوديف در اين آيين در كاخ كرملين گفت: كميسيون اقتصادي 'اوراسيا' نخستين سازمان فراملي ميان سه كشور مي باشد كه به امر همگرايي آنها خواهد پرداخت.
وي افزود: تاسيس كميسيون اقتصادي 'اوراسيا' گام جدي در امر تشكيل فضاي اقتصادي 'اوراسيا' و ايجاد اتحاديه اقتصادي 'اوراسيا' در آينده خواهد بود. بنا بر اين گزارش، رياست كميسيون اقتصادي 'اوراسيا' برعهده 'ويكتور خريستيينكو' قرار گرفت و وي براي تصدي اين مقام از پست وزارت صنايع و بازرگاني روسيه استعفا كرد. مطابق موافقت نامه تاسيس كميسيون اقتصادي 'اوراسيا'، رييس اين نهاد هر چهار سال يك بار از ميان يكي از سه كشور عضو آن تعيين خواهد شد.
مقر اين سازمان نيز در مسكو خواهد بود و حدود 800 نفر در آن مشغول بكار مي شوند. در اجلاس امروز سران روسيه، قزاقستان و بلاروس در كرملين همچنين قرارداد بين المللي تعيين تعرفه هاي گمركي ميان سه كشور و نيز قرارداد مقابله با پولشويي امضا شد. جامعه اقتصادي اوراسيا از كشورهاي روسيه، بلاروس، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان و ازبكستان تشكيل يافته است. سه كشور روسيه، بلاروس و قزاقستان در چارچوب اين جامعه با يكديگر همكاري هاي بيشتري دارند و از يك سال پيش اتحاديه گمركي ميان خود تاسيس كرده اند. كارشناسان اقتصادي پيش بيني مي كنندكه در آينده اوكراين و تاجيكستان نيز به اتحاديه اقتصادي اوراسيا بپيوندند.
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 21036