توصيه مطلب
۰
 
الهه ‌‏ی شعر
 

کادری از جادوی جاودانِ مارگاریتا تیریخاوا در شاهکار ِ «آینه»
فیلم ِ اتوبیوگرافیکِ آندری تارکوفسکی، محصول شوروی
 
کادری از جادوی جاودانِ مارگاریتا تیریخاوا در شاهکار ِ «آینه» فیلم ِ اتوبیوگرافیکِ آندری تارکوفسکی، محصول شوروی
شبانگاه
كه ورودش را چشم به راهم
زندگی گويی به مويی آويخته است.

به چه می ارزند
جوانی و شهرت و آزادی
در حضور اين محبوب
كه با نیلبك اش می آيد.

و اينك آمد
نقاب از چهره می گيرد
به ظرافت در من می نگرد

گويم اش
«ای الهه ی شعر!
صفحاتِ دوزخ را
تو آيا
بر دانته
فرو خوانده ای؟»

پاسخ می رسد كه
«آری!»

آنـّا آخماتاوا، ۱۹۲۴

ترجمه:
حمیدرضا آتشبرآب، از کتابِ «عصر طلایی و عصر نقرهای ِ شعر ِ روس»، نشر نی

پایان متن/
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 34311