توصيه مطلب
۰
 
شعر هفته: "تنهايي"
 

شعر هفته: "تنهايي"
 
نه خون
       که از نور سرریز است
                                    رگهای این دستِ آفتابسوخته. 

تنهایم من
با گسترهی عشقِ سرشاری 
                                        ...
                                           که به پای روحِ خود میریزم. 


در انتظار ملخی تا صد شماره میکنم 

ساقهی علفی را زیر دندان خُرد میکنم... 
                   
و حیرت انگیز است به این سادگی 

حیرت انگیز است به این شتاب 

کوتاهیِ زندگانی را حس کردن 

زندگیِ خویش را حس کردن. 


Marina Tsvetayeva
مارینا تسوتایوا، ۱۵ می ِ ۱۹۱۳ 

ترجمه:
حمیدرضا آتشبرآب، مسکو، پاییز ۲۰۱۰
از کتاب «گزیدهی آثار مارینا تسوتایوا»، نشر هرمس، در دست انتشار
 

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 26581