توصيه مطلب
۰
 
گردشگري روسيه
 

گردشگري روسيه
 

اماکن دیدنی

دانشگاه مسکو
دانشگاه مسكو، كه در ژانويه سال ۲۰۰۵ جشن ۲۵۰ سالگي خود را گرفت، به حق قديميترين دانشگاه روسيه به شمار ميآيد. اين دانشگاه در سال ۱۷۵۵ به يمن تلاشهاي بسيار لامانوسف، دانشمند شهير روس، پا به عرصه حيات گذاشت. دستور تأسيس دانشگاه مسكو ، در روز تاتيانا طبق تقويم مسيحيان ارتودوكس، يعني ۱۲ ژانويه ۱۷۵۵ توسط اليزابت، ملكه روسيه، به امضا رسيد.
 
از آن زمان هر سال «روز تاتيانا» به عنوان روز دانشگاه مسكو نيز جشن گرفته ميشود. دانشگاه در ابتدا در ساختمان داروخانه اصلي شهر در ميدان سرخ واقع شده بود. داشنگاه طبق طرح لامانوسف از سه دانشكده فلسفه، حقوق و پزشكي تشكيل شده بود. با گذشت كتابخانه دانشگاه نيز تأسيس شد كه بيش از صد سال تنها كتابخانه عمومي مسكو به شمار ميآمد.
 
ساختمان جديد دانشگاه در سالهاي ۱۸۳۳- ۱۸۳۶ ساخته شد. به عنوان بزرگترين چهرههاي تاريخي كه در دانشگاه مسكو تحصيل كردند ميتوان به فانويزين، ژوكفسكي، گريبايدف، لرمونتف، بلينسكي، هرتسن، توتچف و چخوف اشاره كرد.

مترو مسكو
پيشنهاد ساخت مترو زيرزميني مسكو براي اولين بار در اوايل سده بيست، زماني كه جمعيت شهر از مرز ۱ ميليون نفر گذشت، مطرح شد. طرح مترو در سال ۱۹۰۲ براي بررسي به دوماي شهري مسكو ارايه شد، اما به دليل مخالفتهاي شديد دارندگان شركتهاي خطوط تراموا پذيرفته نشد. 

ايده تأسيس مترو براي بار دوم در زمان حكومت اتحاد شوروي مطرح شد و در سال ۱۹۳۱ اولين تونل آزمايشي كشيده شد. با گذشت يك سال پروژه به مرحله ساخت رسيد و ساعت ۷ صبح ۱۵ ماه مه ۱۹۳۵ مترو براي استفاده عموم افتتاح شد. در تأسيس ايستگاههاي مترو معماران بزرگي شركت داشتند كه بين آنها ميتوان به آ. شوسف، سازنده آرامگاه لنين اشاره كرد.

ميدان سرخ
ميدان سرخ؛ ميدان مركزي مسكو است. اين ميدان مقابل ديوار شرقي كرملين قرار گرفته و از سه طرف توسط عمارت موزه تاريخ، ساختمان فروشگاه اصلي مسكو و كليساي جامع واسيلي بلاژني احاطه شده است. ميدان سرخ طي سالهاي بسيار صحنه وقايع مهم تاريخ روسيه و مسكو بوده است.
 
تاريخ تأسيس ميدان سرخ به اواخر سده ۱۵ بازميگردد. در آن زمان به دستور ايوان سوم ساختمانهاي چوبي اطراف كرملين كه تزار را دايماً با خطر آتشسوزي ربهرو ميكرند، تخريب شدند. به جاي آن ساختمانها در مجاورت ديوار شرقي كرملين ميداني براي تاجران خرده پا سازماندهي شد. در ابتدا ميدان تارگووايا (ميدان تجارت) ناميده ميشد و در سده ۱۶ به دليل وجود كليساي ترويتسكي در بخش جنوبي ميدان، نام آن به «ترويتسكايا» تغيير كرد. اين ميدان تنها در سده ۱۷ به نام ميدان سرخ مشهور شد.

كليساي مسيح منجي
در تاريخ ۲۵ دسامبر ۱۸۱۲ الكساندر اول، امپراتور روسيه، بيانيهاي را مبني بر تأسيس كليسايي به افتخار پيروزي روسيه بر ارتش ناپلئون امضا كرد. طراحي و ساخت اين كليسا به الكساندر ويتبرگ سپرده شد. وي قصد داشت عمارت را بر كوه «وارابيووي گوري» بنا نهد، اما كوه به دليل سنگيني سازه نشست كرد و پروژه ناتمام ماند. 

بعد از به قدرت رسيدن نيكلاي دوم، ساخت اين پروژه در سال ۱۸۳۲ به «كنستانتين تن» سپرده شد. ساخت و نازككاري درون مصلي چهل و چهار سال كار برد و در نهايت در سال ۱۸۸۳ به پايان رسيد. 

كليسا طي مراسمي باشكوه در تاريخ ۲۶ مه ۱۸۸۳ در حضور الكساندر سوم و خانواده سلطنتي متبرك شد و گشايش يافت. محل قرارگيري مصلي بسيار مناسب است، زيرا از هر نقطه مسكو قابل رؤيت است و نزديكي آن به كرملين، پيوند عميق مصلي را با تاريخ و فرهنگ روسيه نشان ميدهد.

آربات
آربات، سمبل مسكوي قديم و يكي از معروفترين خيابانهاي مسكو، بين ميدان «آرباتسكي واروتا» و ميدان «اسمالنسكي» واقع شده است. اين خيابان، كه امروزه به نوعي پيادهرو مبدل شده است، ۵۱۴ سال قدمت دارد. نام آربايت كه از معادل عربي آن به معناي حومه گرفته شده است و به احتمال زياد توسط تاتارهاي كريمه يا تاجران عرب به روسيه آورده شده است. اين خيابان در ابتدا محل زندگي صنعتگران و تاجران بود، اما در اواخر قرن ۱۸ در «آربات» اشرافزادگان ساكن شدند و در قرن ۱۹ اين خيابان به يكي از اماكن فاخر مسكو تبديل شد.
 
اين خيابان در طول تاريخ محلي آرام و دنج بود و ساخت اولين ساختمانهاي سهطبقه و اولين مدرنسازيهاي آن مربوط به اواخر قرن ۱۹ ميشود. در اين خيابان خانه- موزه پوشكين، مارينا تسوتايوا و لرمونتف واقع شده است.


مجموعه نمايشگاهي روسيه (نمايشگاه سراسري دستاوردهاي صنعتي)
مجموعه نمايشگاهي روسيه از جايگاه ويژهاي در مسكو، مركز روسيه، برخوردار است. اين مجموعه امروزه هم نمايشگاه است، هم تفريحگاه، هم مركز بزرگ تجاري. اين نمايشگاه به تاريخ ۱ اوت ۱۹۳۹ در قسمت شمالي مسكو، در آستانكينو افتتاح شد.
 
نمايشگاه، شهركي با ۱۳۶ هكتار مساحت و پاركها، بركهها، غرفهها و نزديك به ۲۵۰ ساختمان كوچك و بزرگ بود. اين مجموعه از ۱ اوت تا ۲۵ اكتبر۱۹۳۹ بيش از ۵/۳ ميليون بازديدكننده داشت. از سال ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۵ نمايشگاه غيرفعال بود و در سال ۱۹۴۵ مجموعه مورد بازسازي قرار گرفت.
 
بدين ترتيب مساحت نمايشگاه به ۲۰۷ هكتار رسيد و تعداد ساختمانها تا ۳۸۳ عدد افزايش داشت. در سال ۱۹۵۸ مجموعه به نمايشگاه سراسري دستاوردهاي صنعتي تغير نام يافت و به بخشهاي موجود، غرفههاي صنعتي و ساختماني نيز افزوده شد.

ملك آستانكينو
ملك آستانكينو، در بخش شمالي مسكو، يكي از اماكن تاريخي باقيمانده از سده ۱۸ به شمار ميآيد. اولين اطلاعات درباره اين ملك مربوط به سده ۱۶ ميشود. در آن زمان اين ملك همراه با كليسايي كوچك متعلق به خانواده شلكالف بود. 

در سال ۱۶۲۰ آستانكينو توسط تزار به چركاسكي اعطا شد و پس از آن، در سال ۱۷۴۳ اين ملك به خانواده شرمتيف رسيد. شكوفايي واقعي آستانكينو مربوط به زمان مالكيت «ن. شرمتيف»، كه فردي هنردوست و هنرپرور بود ميشود. او تصميم گرفت آستانكينو را به اقامتگاه تابستاني خود تبديل كند و گروهي از بازيگران تآتر را به ملك خويش دعوت كند.
 
شرمتيف براي تحقق اين آرزويش تأتر معروف آستانكينو را بنا نهاد. تأتر آستانكينو تنها تأتر روسيه با تجهيزات سده ۱۸ است و اين در حالي است كه از نظر قابليتهاي آكوستيك، بهترين سالن روسيه به شمار ميآيد. كنت «ن. شرمتيف» در سال ۱۸۰۱ درگذشت و بعد از مرگ وي، ملك آستانكينو از ميدان توجه مالكينش خارج ماند. اين ملك بعد از انقلاب اكتبر روسيه به موزه تبديل شد و در سال ۱۹۹۱ به موزه- ملك استانكينو تغيير نام يافت.

هتلها 

هتلهاي پنجستاره

۱. نام: آرارات پارك حيات
محل: مركز شهر
نشاني: مسكو، خيابان نگلينايا، پلاك ۴
تلفن: ۱۲۳۴- ۷۸۳ (۴۹۵)
۲. نام: بالچوگ كمپينسكي ماسكوا
محل: مركز شهر
نشاني: مسكو، خيابان بالچوگ، پلاك ۱
تلفن: ۶۵۰۰- ۲۳۰ (۴۹۵)
۳. نام: زالاتوي كالـْـتــْسو
محل: مركز شهر
نشاني: مسكو، خيابان اسمالنسكايا، پلاك ۵
تلفن: ۰۱۰۰- ۷۲۵ (۴۹۵)

هتلهاي چهارستاره
۱. نام: آربات
محل: مركز شهر
نشاني: مسكو، خيابان پلوتنيكف، پلاك ۱۲
تلفن: ۷۶۳۵- ۲۴۴ (۴۹۵)
۷۶۲۸- ۲۴۴
۲. نام: آرت هتل
محل: ايستگاههاي مترو «سوكول»، «آيرپورت»
نشاني: خيابان سوم پشانايا، پلاك ۲
تلفن: ۰۹۰۵- ۷۲۵ (۴۹۵)
۳. نام: ماركو پولو پرسنيا
محل: مركز شهر
نشاني: مسكو، كوچه اسپيريدونيفسكي، پلاك ۹
تلفن: ۳۶۳۱- ۲۴۴ (۴۹۵)

هتلهاي سهستاره
۱. نام: بوداپست
محل: مركز شهر
نشاني: مسكو، خيابان پتروفسكي ليني، پلاك ۱۸/ ۲
تلفن: ۱۰۶۰- ۹۲۱ (۴۹۵)
۲. نام: ولگا
محل: نزديك به مركز شهر
نشاني: مسكو، كوچه داكوچايف، پلاك ۲
تلفن: ۷۷۲۹- ۲۸۰ (۴۹۵)
۳. نام: زاريا
محل: شمال شرقي شهر
نشاني: مسكو، خيابان گاستينيچنايا، پلاك ۴ ، ساختمان شماره ۹

مراکز تجاری

فروشگاه اصلي مسكو
ميدان سرخ در تمام طول تاريخ حيات خود محل تجمع و فعاليت تاجران و فروشندگان بود. الكساندر اول، بعد از شكست دادن ناپلئون تصميم گرفت اين بازار را سر و سامان دهد و اولين طرح فروشگاه كنوني به دست معماري به نام «بووه» ريخته شد. اين بنا فقط به شكل حايلي براي پنهان كردن هزارتوي تنگ بازار بود.
 
در اواخر سده نوزده به دليل رونق گرفتن تجارت در روسيه، بر اساس طرح پامرانتسف و شوخف بخش فوقاني فروشگاه نيز بنا شد. عمليات ساختماني در سال ۱۸۹۰ آغاز شد و بعد از سه سال پايان يافت. بدين ترتيب در سال ۱۸۹۳ سيماي فروشگاه كنوني شكل گرفت.
 
محل: ميدان سرخ مسكو
تلفن: ۴۳۴۳- ۷۸۸ (۴۹۵)
نمابر: ۴۳۶۲- ۷۸۸ (۴۹۵)
نشاني پايگاه اينترنتي: wweb@qum.ru
نشاني پست الكترونيكي: info@qum.ru

مجتمع اداري- تجاري LOTTE PLAZA
محل: مركز شهر، خيابان آربات، پلاك ۲۱

خطوط هواپيمايي روسيه 

ايرفلوت
www.aeroflot.ru
ولاديواستوك- آويا
www.vladavia.ru
دال آويا
www.dalavia.ru
داماددافسكي آوياليني
www.akdal.ru
كراسنايارسكي آوياليني
www.krasair.ru
ماويال- ماگادانسكي آوياليني
mavial.magtrk.ru
پولكوو
ww.pulkovo.ru
ساخالينسكي آوياتراسي
www.satairlines.ru
S۷ Airlines
www.s۷.ru
ترانسآيرو
www.transaero.ru
اورالسكي آوياليني
www.uralairlines.ru


سفارت ايران در مسكو
نشاني: مسكو، بلوار پاكروفسكي، پلاك ۷
تلفن: ۹۱۷۸۶۵۵ ، ۹۱۷۹۶۷۹ ، ۹۱۷۵۲۱۹ (۴۹۵)
نمابر: ۲۳۰۲۸۹۷ ، ۹۱۷۹۶۸۳ (۴۹۵)
نشاني سايت اينترنتي: www.iranembassy.ru
نشاني پست الكترونيك: iranembassy@iranembassy.ru

سفارت روسيه در تهران
نشاني: تهران، خيابان نوفل لوشاتو
تلفن: ۳- ۶۶۷۰۱۱۶۱
نشاني سايت اينترنتي: http://www.iran.mid.ru
نشاني پست الكترونيك: rusembiran@parsonline.net


اماکن دیدنی سن پترزبورگ
 
پوشكين 
پوشكين يكي از زيباترين مناطق حومه شهر پتربورگ به شمار ميآيد كه در ۲۴ كيلومتري شمال شهر سنتپترزبورگ، اين پايتخت شمالي روسيه، واقع شده است. اين منطقه كه در گذشته استراحتگاه تابستاني خانواده سلطنتي بود تا سال ۱۹۱۸ «تسارسكوي سلو» (دهكده تزار) ناميده ميشد، اما سپس به «دتسكوي سلو» (دهكده كودك) تغيير نام يافت و در سال ۱۹۳۷ نام «پوشكين» را به خود گرفت. 

يليزاوتا پترونا علاقه خاصي به تسارسكوي سلو داشت و از همين رو اقدام گسترش و بازسازي كاخ يكاترينا كه به نام مادرش، يعني يكاترينا آلكسييونا نامگذاري شده است، كرد. با تلاش بهترين معماران آن زمان، يعني زمتسف، ترزيني و راسترلي، ساختمان ساده به كاخي مجلل به سبك باروكوي روسيه با نماي زيبا و طراحي جذاب مبدل شد. 

كاترين دوم نيز تسارسكوي سلو را بسيار دوست ميداشت. در زمان سلطنت وي در آنجا كاخ الكساندر بنا شد و «كاخ بزرگ» نيز به تالارهاي عقيق و گالري كامرون مزين شد. 

بعد از انقلاب اكتبر مجموعه كاخها و پاركها به موزه تبديل شد. در سالهاي جنگ دوم جهاني خسارات زيادي به اين مجموعه تاريخي وارد شد كه در اين ميان ميتوان به انتقال تالار كهربا به آلمان اشاره كرد.
 
از محل نگهداري اين اثر گرانبهاي فرهنگي هيچ اطلاعي در دست نيست. در سال ۱۹۷۹ تصميم بازسازي تالار كهربا اتخاذ شد و در تاريخ ۳۱ مه ۲۰۰۳ در سيصدمين سالگرد بنيانگذاري شهر سنپترزبورگ، تالار كهربا بار ديگر افتتاح شد.

پترگف
پترگف كه در ۳۰ كيلومتري مركز شهر سن پترزبورگ واقع شده، بهحق يكي از زيباترين مجموعههاي تفريحي جهان به شمار مي آيد. تاريخچه ساخت اين مجموعه به زماني بازميگردد كه پيتر در سال ۱۷۱۴ تصميم گرفت در اين مكان براي خود اقامتگاهي مجلل، كه از نظر جلال و شكوه از ورساي پاريس نيز برتر باشد، بنا كند. 

اسناد فراوان نشان ميدهد كه خود پيتر نيز در طراحي اين مجموعه شركت فعال داشته است. به دليل شركت خود امپراتور در اين پروژه، امور اجرايي با سرعتي بيسابقه پيش ميرفت، به گونهاي كه در سال ۱۷۲۳ بخش قابل توجهي از اين مجموعه ساخته شد و در همان سال نيز مراسم افتتاح اقامتگاه پيتر صورت گرفت. 

فوارههاي بسيار زيبا و متعدد زينتبخش اين پارك زيبا هستند و برخي از آنها كه نمادي تاريخي دارند بخشي از تاريخ جالب روسيه را براي بيننده بازگو ميكنند.
 
در اين ميان فواره- مجسمه سامسون، كه سمبل پيروزي روسها بر ارتش سوئد است، از اهميت بالايي برخوردار است. متإسفانه جنگ دوم جهاني به اين مجموعه تفريحي نيز رحم نكرد و با تخريب بخشهايي از ساختمانها، فوارهها و سيستم لولهكشي پارك، خسارت سنگيني به اين مجموعه وارد شد، اما خوشبختانه بازسازي پارك بلافاصله بعد از پايان جنگ آغاز شد و امروزه ما اين امكان را داريم كه از زيباييهاي بيحد و مرز اين مجموعه تفريحي لذت ببريم.

قلعه پتروپاول
قلعه پتروپاول مكاني مركزي را در ساختار شهر از آن خود كرده و كليساي جامع پتروپاول نيز كه در همين محوطه قرار گرفته است، يكي از نشانههاي اصلي شهر به شمار ميآيد.
 
۱۶ ماه مه ۱۷۰۳ پتر اول در جزيره زاياچي بناي قلعه جديدي را ريخت تا با كمك آن بتواند از سرزمينهايي كه طي جنگ شمالي از سوئديها گرفته بود، محافظت كند. شهر پتربورگ نيز زير سايه اين قلعه بسيار سريع رشد كرد و از همين روست كه روز ريختن بناي قلعه، تاريخ پيدايش شهر سنت پترزبورگ نيز به شمار ميآيد.
 
طرح ساخت قلعه را خود امپراتور تنظيم كرده بود. وي قلعه را به شكل يك ششضلعي چوبي بنا نهاد اما در سال ۱۷۰۶ زير نظر معماري به نام ترزيني سازههاي آجري جاي چوب را گرفتند.
 
اين قلعه به عنوان يك بناي تدافعي ساخته شد، اما هيچگاه وظايف اصلي و مستقيم خود را انجام نداد. طي دويست سال از قلعه به عنوان زندان سياسي استفاده ميشد و جالب اين كه يكي از اولين زندانيان اين قلعه، آلكسي فرزند خود پيتر بود. يكي از افتخارات زندان اين بود كه حتي يك زنداني موفق نشده بود از آن بگريزد.
 
كليساي جامع پتروپاول نيز كه طي سالهاي ۱۷۱۳- ۱۷۳۳ بر اساس طرح ترزيني ساخته شد، يكي از اماكن ديدني مجموعه قلعه پتروپاول به شمار ميآيد. درون اين كليسا چند تن از تزراهاي روسيه، از جمله خود پيتر اول و الكساندر دوم دفن شدهاند.

سواركار مفرغي
براي جشن سيصد سالگي پتربورگ يادمانهاي فراواني به افتخار پيتر كبير، بنيانگذار شهر، نصب شد اما بيترديد «سواركار مفرغي» معروفترين مجسمه از اين دست به شمار ميآيد. كاترين كبير در اواسط سده ۱۸ به فكر ساختن يادماني براي بنيانگذار شهر افتاد و براي اين كار از «اتين فالكونه»، مجسمهساز فرانسوي دعوت به عمل آرود.
 
فالكونه در سال ۱۷۶۶ به روسيه رفت و كار خود را بر روي ساخت مجسمه آغاز كرد. پيتر در اين مجسمه سوار بر اسبي است و بر سرش حلقهاي از برگ كه سمبل قدرت و پيروزي است نهاده شده است. اشاره دست تزار به سمت رود نوا، آكادمي علوم و قلعه پتروپاول نماد اهداف اصلي او طي سلطنتش، يعني آموزش، تجارت و قدرت نظامي است.
 
شباهت پايه يادمان پيتر در اين اثر به موج دريا يادآور آن است كه پيتر نخستين كسي بود كه توانست مرزهاي روسيه را تا سواحل دريا گسترش دهد. سنگ مناسب اين كار در سال ۱۷۶۸ در ساحل خليج فنلاند يافت شد. اين سنگ با وزن ۱۶۰۰ تن با تلاش ۴۰۰ نفر و بعد از ۹ ماه كار سنگين به محل مورد نظر انتقال يافت.

كاخ ميخاييل (ميخاييلفسكي)
يكي از جالبترين و بخشي از موزه دولتي روسيه به شمار ميآيد. تاريخ تأسيس آن به سده هجده بازميگردد، زماني كه پاول اول، امپراتور روسيه دستور داد سالانه چند صد روبل جهت ساخت كاخي براي پسر كوچكترش ميخاييل پسانداز شود.
 
كار ساخت كاخ را پسرش الكساندر اول ادامه داد و سرانجام وقتي ميخاييل به سن ۲۱ سالگي و مبلغ پول پسانداز شده به ۹ ميليون روبل رسيد، پروژه اجرايي تحت نظارت «كارل ايوانويچ رُسـّي» آغاز شد. در سال ۱۸۹۵ در زمان سلطنت الكساندر سوم كاخ به موزه امپراتور الكساندر سوم تغيير نام يافت.

كاخ زمستاني
كاخ زمستاني يا ارميتاژ، پنجمين كاخ زمستاني ساختهشده در سن تپرزبورگ به شمار ميآيد. اين عمارت زيبا و مجلل توسط راسترلي بين سالهاي ۱۷۵۴ تا ۱۷۶۲ در محلي كه پيش از آن كاخ سوم قرار داشت، به سبك باروكو تأسيس شد. 

اين عمارت از ۱۰۰۰ اتاق تشكيل شده است و نماي بيروني آن كه به دستور امپراتور روسيه ميبايست نشاندهنده «عظمت روسيه» باشد، با كل شهر، رود نوا و نيز تمامي منظره شهر هماهنگي كامل دارد.
 
اين ساختمان تا قبل از انقلاب محل سكونت تزارهاي روسيه بود و امروزه نيز از آن به عنوان موزهاي بسيار بزرگ با آثار هنرمنداني نظير داوينچي، رافائل، رامبراند و پيكاسو استفاده ميشود. بازديد كامل از تمامي قسمتهاي موزه دست كم به چند روز زمان نيازمند است.

كاخ تابستاني پيتر اول
كاخ تابستاني طي سالهاي ۱۷۱۰- ۱۷۱۴ به سبك باروكو توسط دومنيكو ترزيني بنا شد. اين كاخ نسبتاً ساده كه تعداد اتاقهايش از ۱۴ تجاوز نميكند، يكي از قديميتريم عمارتهاي شهر به شمار ميآيد. ۲۹ سنگ رويهنگاريشده بر نماي اصلي ساختمان (اثر آندرئاس شلوتر آلماني) وقايع جنگ شمالي را بازگو ميكنند.
 
كاخ فقط براي استفاده تزار در فصول گرم سال، يعني از ماه مه تا اكتبر طراحي شده بود اما در سال ۱۷۱۲ پيتر در اين مكان كه هنوز به طور كامل نازككاري نشده بود سكني گزيد و تا آخر عمر، يعني سال ۱۷۲۵ در آنجا ماند. خود او در طبقه پايين و همسرش، كاترين در طبقه بالا زندگي ميكرد.

مراکز تجاری
ميلر سنتر
نشاني: خيابان كامندانتسكي
مساحت كلي: ۷۰ هزار متر مربع
ريور هاوس (River House)
نشاني: خيابان آكادميكا پاولوا
نزديكترين ايستگاه مترو: پتروگرادسكايا
مساحت كلي: ۴۰ هزار متر مربع

هتلها
هتلهاي پنجستاره
۱. آستوريا
محل: مركز شهر
نشاني: سنت پترزبورگ، خيابان بالشايا مارسكايا، پلاك ۳۹
تلفن: ۵۷۵۷- ۳۱۳ (۸۱۲)
۰۰۲۲- ۳۱۲ (۸۱۲)
۲. گرند هثل اروپا
محل: مركز شهر
نشاني: سنت پترزبورگ، خيابان ميخايلفسكايا، پلاك ۷ / ۱
تلفن: ۶۸۴۲- ۳۲۹ (۸۱۲)
۳. كورينتيا نفسكي پالاس
محل: مركز شهر
نشاني: سنت پترزبورگ، خيابان نفسكي، پلاك ۵۷
تلفن: ۲۰۰۱- ۳۸۰ (۸۱۲)

هتلهاي چهارستاره
۱. آنگلِـتِـر
محل: مركز شهر
نشاني: سنت پترزبورگ، خيابان بالشايا مارسكايا، پلاك ۳۹
تلفن: ۵۶۵۶- ۳۱۳ (۸۱۲)
۲. آربات- نورد
محل: مركز شهر
نشاني: سنت پترزبورگ، خيابان آرتيلريسكايا، پلاك ۴
تلفن: ۱۸۹۹- ۱۰۳ (۸۱۲)
۳. نپتون
محل: جنب ايستگاه مترو «پوشكينسكايا»
نشاني: سنت پترزبورگ، آبوودني كانال، پلاك ۹۳ «الف»
تلفن: ۴۶۱۰- ۳۲۴ (۸۱۲)


هتلهاي سهستاره
۱. وستا
محل: جنب ايستگاه مترو «ماياكفسكايا»
نشاني: سنت پترزبورگ، خيابان نفسكي، پلاك ۹۲
تلفن: ۱۳۲۲- ۲۷۲ (۸۱۲)
۰۵۴۴- ۲۷۲ (۸۱۲)
۲. كارليا
محل: مركز شهر
نشاني: سنت پترزبورگ، خيابان مارشال توخاچفسكي، پلاك ۲۷ / ۲
تلفن: ۴۰۴۸- ۱۱۸ (۸۱۲)
۳. ماسكوا
محل: مركز شهر
نشاني: ميدان نفسكي، پلاك ۲
تلفن: ۰۰۲۲- ۲۷۴ (۸۱۲)

قوانین سفر 

۱- هنگام ورود به اين کشور از همراه داشتن داروهاي کدئين دار حتي با نسخه پزشک جدا خودداري نمائيد . 

۲- خرید و فروش اشیاء عتیقه و یا خروج و ورود آن به روسیه مستلزم گرفتن مجوز قانونی می باشد. 

۳- در طول سفر با وسیله نقلیه شخصی، توسط پلیس مورد بازرسی قرار خواهید گرفت، لازم است ضمن رعایت قوانین رانندگی، مدارک مورد نیاز را به همراه داشته باشید و در این خصوص با پلیس همکاری نماید. 

۴- طبق مقررات همراه داشتن مواد مخدر حتی به مقدار خیلی کم (در حد یک گرم)، داروهای نیروزا و روان گردان (داروهائی که جنبه مواد مخدر دارند) جرم محسوب و جریمه های مالی و زندان را در پیش خواهد داشت.
 
۵- رشوه از جمله مواردی است که متاسفانه در این کشور وجود دارد و تعدادی از ایرانیان در هنگام سفر به این کشور گرفتار این مشکل شده اند، بنابراین مطلوب است چنانچه افرادی به هر دلیل و تحت هر عنوان از شما درخواست رشوه نمودند مراتب را بدون فوت وقت به مراکز پلیس و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی منعکس نمائید.
 
۶- پس از وقوع حوادث سالهای اخیر، موضوع بازرسی از مسافرین در فرودگاه های این کشور، توسط پلیس به صورتی بسیار جدی و سختگیرانه دنبال گردیده و در این رابطه مأمورین ضمن کنترل اسباب و اثاثیه مسافران، از آنان بازدید بدنی سختی به عمل می آورند. 

لازم است ضمن آگاهی به این مسائل وهمکاری با مامورین امنیتی، مواظب اسباب و اثاثیه خود باشید تا با مشکلی مواجه نگردید.
 
۷- مقررات گمرکی بسیار شدید و سختگیرانه است لذا ضروری است طبق مقررات اعلام شده، نسبت به ورود و خروج اسباب، اثاثیه و ارز خارجی اقدام نمائید تا با مشکلاتی مواجه نشوید.
 
۸- اتباع ایرانی در طول اقامت در این کشور، باید گذرنامه خود را همیشه به همراه داشته باشند چون پلیس به طور مرتب، برای بازرسی از آنان مدارک مسافرتی و روادید این کشور را مطالبه می نماید؛ در صورت عدم ارائه مدارک بازداشت و جریمه نقدی خواهید شد.
 
۹- ورود و خروج وسائل الکترونیکی و یا تکنولوژیک، به شدت کنترل شده و برای آن محدودیت های قانونی شدیدی اعمال می گردد.
 
۱۰- در رابطه با ورود و خروج ارز همراه مسافر، مقررات بسیار سختی وجود دارد که از جمله آن:
* هر مسافر تنها می تواند تا سقف ۱۰هزار دلار با خود برای سفر به این کشور ارزبه همراه داشته باشد و این مقدار نیازی برای اعلام در مبادی ورود نمی باشد. برای مبالغ بیشتر باید موضوع به اطلاع مقامات گمرک رسیده و نسبت به اعلام آن رسید دریافت گردد.
 
* خروج تنها تا سقف ۳۰۰۰ دلار از این کشور آزاد است و در رابطه با بیش از این مبلغ می باید مراتب اعلام و مجوز لازم دریافت شود.
* این قانون علاوه بر ارز خارجی، نقره، عتیقه و دیگر کالاهای ارزشی را شامل می شود.
* اشخاص حقیقی اعم مقیم و غیر مقیم میتوانند کارت اعتباری یا چک مسافرتی به ارز خارجی را بدون محدودیت، با ارائه مجوز صادره از محل فروش چک مسافرتی خارج نمایند.
 
۱۱- برای رانندگی در این کشور می باید گواهینامه ملی آن کشوریا یک گواهینامه بین المللی (I D P) در اختیار داشته باشید. (I D P) یک مجوز بین المللی برای رانندگی است که دارندگان آن قادر خواهند بود بدون نیاز به گذراندن دوره های آموزش رانندگی یا شرکت در امتحانات راهنمایی و رانندگی در بیش از ۱۶۰ کشور جهان رانندگی نمایند، مضاف بر اینکه این مجوز به عنوان یک سند معتبر بین المللی، می تواند تعیین و تأیید کننده هویت دارنده آن به شمار آید.
 
اضافه می نماید متقاضیان این نوع گواهینامه می توانند در داخل کشور با مراجعه به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران معاونت راهنمایی و رانندگی و با ارائه گواهینامه ایرانی معتبر خود، نسبت به دریافت آن اقدام نمایند. 

۱۲- به علت عدم وجود قرارداد انتقال محکومین از حبس میان دو کشور، در صورتی که فرد به هر عنوان توسط مقامات قضایی این کشور به زندان محکوم شود، می باید دوران محکومیت خود را در زندان های محلی سپری نماید. 

۱۳- چنانچه به هر دلیل توسط پلیس محل بازداشت شدید بلافاصله از مامورین بخواهید به استناد ماده ۳۶ کنوانسیون وین ناظر بر امور کنسولی، مراتب را سریعا به سفارت یا نزدیکترین سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران اطلاع دهند و چنانچه زبان محل را نمی دانید از امضاء هرگونه اوراق و اسناد خودداری فرمائید.
 
البته می باید مطلع باشید شما در این کشور تحت حاکمیت قوانین و. مقررات محل بوده و وظایف نمایندگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ارائه خدمات کنسولی به معنای نقض مقررات کشور متوقف فیه نمی باشد.]

الزامات ورود و اقامت
۱- نظر به اینکه تاکنون موافقتنامه لغو روادید جهت دارندگان گذرنامه های عادی ما بین ایران وروسیه منعقد نگردیده است بنابراین اتباع دوکشورموظفند جهت ورود به کشور مقابل روادید لازم را اخذ نمایند ونوع روادید میبایست متناسب باهدف سفر به روسیه باشد.
 
به این صورت که اگر فرد به عنوان توریست و گردشگر مسافرت می نماید باید روادید توریستی و چنانچه جهت امور تجاری و بازرگانی و ... باشد روادید متناسب با نوع سفر را اخذ نماید، جهت اخذ روادید توریستی می بایست از طریق آژانسهای معتبر اقدام نمایند زیرا در موقع ورود به روسیه چنانچه مامورین متوجه عدم تطاق هدف سفر و نوع روادید شوند اجازه ورود به خاک روسیه را نمی دهند و شخص را با همان پرواز بر می گردانند.
 
همچنین توصیه می شود پس از ورود در اولین فرصت نسبت به ثبت اقامت اقدام نمایند زیرا حداکثر ۳ روز پس از ورود به خاک روسیه حق دارند بدون ثبت اقامت بمانند و اگر بیشتر از ۳ روز بدون ثبت اقامت باشند، اقامتشان غیر قانونی بوده و طبق قوانین و مقررات مشمول پرداخت جریمه نقدی، زندان، ممنوع الورود واخراج از روسیه خواهند شد.
 
۲- هموطنان عزیز در هنگام ورود به مبادی ورودی این کشور باید دقت داشته باشند تا گذرنامه آنان ممهور به مهر ورود آن کشور شده باشد. 

۳- مسافران به هنگام ورود به روسیه پس از اظهار و تکمیل فرم مربوط به ارز همراه، دقت نمایند تا میزان ارز اظهار شده در گذرنامه ایشان درج گردد تا هنگام خروج با مشکل مواجه نشوند.
 
۴- اگر گذرنامه شما کمتر از شش ماه اعتبار داشته باشد، علیرغم داشتن روادید این کشور نمی توانید به این کشور وارد شوید و در فرودگاه از پذیرش شما ممانعت به عمل خواهد آمد. 

۵- همه اتباع خارجی که وارد روسیه می شوند باید کارت مهاجرت را که در هواپیما در اختیار آنان قرار داده می شود تکمیل نمایند. این کارت شامل دو بخش A و B می باشد؛ بخش A در فرودگاه از شما تحویل گرفته شده و بخش B باید با گذرنامه، همراه مسافر باشد. طبق مقررات در صورت مفقود شده بخش B جریمه خواهید شد و بازگشت شما از این کشور با تاخیر انجام می گیرد.
 
۶- برای سفر به مناطق دور از مسکو از جمله سیبری و یا مناطقی که دولت روسیه اعلام نموده است می باید قبلا اجازه دولت روسیه اخذ گردد.
 
۷- هزینه روادید این کشور برای اتباع جمهوری اسلامی به ترتیب عبارت است از:
روادید عادی، جهانگردی و عبور ۷۵ دلار آمریکا
روادید دوبار تردد عادی، جهانگردی و رانندگی ۹۰ دلار آمریکا
روادید کثیرالمسافره ۲۱۰ دلار آمریکا


بهداشت
۱- سازمان بهداشت جهانی این بیماریهای را در این کشور گزارش نموده است:
هپاتیت A /سل/ تب تیفوئید 

۲- برای سفر به این کشور حتما از تسهیلات مربوط به بیمه مسافر استفاده نمائید. البته باید گفت بیمه های موجود تنها برای موارد پیش بینی نشده بوده و نمی توان از تسهیلات آن برای درمان بیماری های خاص بهره برد. 

۳- لازم است قبل از سفر به این کشور کنترل نمائید واکسن های چهارگانه (کزاز، دیفتری، فلج اطفال و سرخک) خصوصا اطفال را در تاریخ مقرر زده باشید. همچنین بهتر است قبل از مسافرت خود را در برابر بیماری های تب زرد، تب تیفوئید و هپاتیت نوع A و B واکسینه نمائید.
 
۴- با توجه به وجود بیماری های مسری نظیر هپاتیت B و ایدز، لازم است ضمن رعایت نکات بهداشتی، از هرگونه ارتباطات غیر مطمئن پرهیز نمائید. 

۵- سعی نمائید در تهیه خوراک و آب مناسب (ترجیحا آب بسته بندی) دقت نمائید.

امنیت
۱- دولت روسیه به منظور حفظ امنیت داخلی و نظم اجتماعی تلاش و اقدامات قابل ملاحظه ای را انجام داده است ولی با تمام این اوصاف در سالهای اخیر میتوان موارد متعددی از حملات گروه های مخالف را از جمله حمله به مدرسه ای در مسکو، انفجار در ایستگاه مترو در شمال مسکو، انفجار دو هواپیمای روسی و... برشمورد. 

۲- در مسکو و دیگر شهرهای پر جمعیت این کشور جرائمی نظیر زور گیری، سرقت همراه با خشونت، تعرض علیه اتباع خارجی معمول بوده و همچنین بعضی از گروههای تبهکار در جاده های مختلف، مترو، بازار و مراکز کم جمعیت فعالیت داشته و اتباع خارجی را طعمه خود قرار میدهند.
 
۳- سرقت پول، مدارک مسارتی، جیب بری و . . . از مواردی است که برای اتباع جمهوری اسلامی ایران در این کشور اتفاق افتاده و موجب مراجعه آنان به نمایندگی شده است.
 
۷- سایت اینترنتی اکثر سفارتخانه کشورهای بزرگ در مسکو معضلاتی را برای جامعه روسیه برشمرده اند که میتوان به مواردی از آن در ذیل اشاره نمود:
- فساد اداری و اخذ رشوه
- وجود گروههای نژادپرست وخارجی ستیز که اغلب دانشجویان خارجی را مورد تهاجم قرار میدهند
- وجود باندهای مافیایی درعرصه های تجاری، بازرگانی و ...
- گرانی و تورم نسبت به در آمد در نتیجه کاهش قدرت خرید و پائین بودن سطح زندگی مردم
 
اطلاعات مفيد
۱- خرید کالا و استفاده از سرویس های عمومی با پول رایج این کشور انجام می شود البته دلار و دیگر ارزهای خارجی همچون یورو در بانکهای این کشور، صرافی ها ویا هتل ها قابل تبدیل به پول محلی است. 

۲- در مناسبت های مختلف علاوه بر سرمای شدید، روسیه با سیل وسیلاب مواجه می شود توصیه می شود به زمان سفر توجه شود. 

۳- وضعیت وسائط نقلیه عمومی مخصوصا مترو، تراموا و اتوبوس برقی در شهرهای بزرگ مثل مسکو و سن پترزبورگ خوب می باشد. البته کرایه تاکسی ها گران و استفاده از مترو و اتوبوس مقرون به صرفه میباشد. 

جاده های بین شهری از کیفیت مطلوب برخوردار نمی باشند همچنین با توجه به تعداد زیاد خودروهای سواری و علیرغم وجود خیابان های عریض و طویل شهر مسکو در اکثر ساعات شاهد ترافیک سنگین می باشد.
 
۴- در بدو ورود به این کشور چنانچه در مسکو اقامت نمودید، سعی کنید در اولین زمان ممکن آدرس نمایندگی جمهوری اسلامی ایران را که به همین منظور در اختیار شما قرار گرفته است، پیدا نمائید تا در صورت وقوع حادثه و یا نیاز به مراجعه، دچار مشکل نشوید.
 
۵- افرادی که قصد دارند جهت تجارت، امور بازرگانی، واردات و صادرات وارد بازار روسیه شوند حتما قبل از اقدام به این کار و سرمایه گذاری در این بخش با افرادی که از تجربه کافی برخوردار بوده و نیز تماس و ارتباط با بخش اقتصادی و رایزن بازرگانی سفارت مشورت نمایند.
 
۶- از قرار دادن و سپردن سرمایه خود به افراد حقیقی و حقوقی ایرانی یا خارجی قبل از تحقیق در خصوص نوع فعالیت، اعتبار و سوابقکاری آنان خودداری و انعقاد قرار داد طبق قوانین محل و اخذ تضمینهای لازم و مشورت با فردی که در این زمینه تخصص دارد صورت پذیرد.
 
۷- چنانچه در این کشور دچار حوادثی مثل سرقت پول یا مدارک مسافرتی شدید، ضروری است قبل از هر کار موضوع را به اطلاع پلیس محل برسانید و گزارش پلیس را در این رابطه دریافت نمائید. بدیهی است گزارش رسمی پلیس، به شما امکان خواهد داد موضوع را در نهاد های مربوطه به نحو موثرتری پیگیری نمائید.
 
۸- به افرادی که قصد تحصیل در این کشور دارند توصیه میشود، در مراجعه به افراد یا موسساتی که مدعی اخذ پذیرش از دانشگاههای روسیه می باشند. 

از سطح علمی داشنگاه مورد نظر، میزان شهریه، موقعیت جغرافیائی، داشتن خوابگاه و امکانات دیگر مطلع گردیده و از همه مهمتر مورد تائید بودن مدارک تحصیلی آن دانشگاه ( ارزشیابی) را از وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فن آوری استعلام نمایند.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 24501