توصيه مطلب
۰
 
جغرافياي روسيه
 

جغرافياي روسيه
 

موقعيت جغرافيايي
روسيه با مساحتي بالغ بر ۱۷۰۷۵۴۰۰ كيلومتر مربع با وسعتي نزديك به ۵/۱۱ درصد خشكي هاي كرة زمين بزرگترين كشور جهان محسوب مي شود. اين سرزمين بيش از ۱۶۰ درجة طول جغرافيايي و ۱۰ منطقه زماني را در بر گرفته است. اين كشور با در نظر گرفتن وسعت آن به دو بخش اروپايي و آسيايي تقسيم شده كه سلسله كوه هاي اورال آنها را از يكديگر جدا كرده است. 

روسيه از شمال به اقيانوس «منجمد شمالي»، درياي «سفيد»، خليج «پچوا»، درياي «كارا» درياي «بارنتس»، درياي «لاپتف»، درياي «سيبري شرقي»، درياي «چوكچي« و فنلاند و نروژ، از غرب درياي «بالتيك» و خليج «فنلاند«، استوني، لتوني، لهستان، روسيه سفيد و اوكراين، مرز مشترك دارد. 

مرزهاي جنوبي روسيه عبارتند از: درياي «سياه»، گرجستان، آذربايجان، درياي خزر و قزاقستان؛ به طرف جنوب شرقي، در ماوراي كوه هاي اورال، سيبري و ايالت هاي شرقي قزاقستان، جمهوري خلق چين، مغولستان و در منتهي اليه قسمت جنوب شرقي كره شمالي و در ساحل شرقي با درياي ژاپن، درياي اخشك و اقيانوس آرام هم مرز است.

آب و هوا
آب و هواي روسيه به علت وسعت زياد، در نقاط مختلف متفاوت بوده و در زمستان و تابستان داراي اختلاف دماي بسيار زيادي است. در بخشي از نواحي سيبري، دماي متوسط در زمستان، ۴۶ درجة سانتي گراد زير صفر است.
 
مناطق مركزي روسيه، داراي ويژگي هاي آب و هوايي اروپاي شرقي و مركزي است. در مجموع روسيه از سه نوع آب و هواي سرد و خشك در مناطق شمالي، معتدل و نيمه مرطوب در نواحي جنوب غربي و معتدل و خشك در نواحي جنوب شرقي برخوردار است.

پوشش گياهي
۱ـ در نواحي شمالي پوشش گياهي «توندار» و جنگل هاي كاج و سرو؛ ۲ـ در نواحي مركزي و جنوب جنگل هاي «تايگا»؛ ۳ـ نواحي استپي اين كشور از نظر دارا بودن منابع جنگلي غني ترين كشور دنياست.

رودها و درياچهها
در شمال غربي روسيه در مجاورت فنلاند، تعداد زيادي درياچه وجود دارد كه مهم ترين آنها درياچة لادوكا بزرگترين درياچة اروپاست و در مرزهاي جنوبي اين كشور درياچة خزر كه بزرگترين درياچة جهان محسوب مي شود، قرر دارد.
 
درياچة «بايكال» با ۳۴۱۴۰ كيلومتر مربع وسعت بزرگترين درياچة روسيه، عميق ترين درياچة جهان با ۱۷۴۰ متر عمق و بزرگترين درياچة آب شيرين آسياست. رودهاي عمدة بخش اروپايي روسيه شامل: رود «ولگا« با ۳۶۹۰ كيلومتر، بلندترين رود اروپاست كه به درياي خزر مي ريزد. «دون»، «دنيپر»، «نمان»، «نوا«، «لينا» و پچورا» نيز در اين منطقه جريان دارند.
 
رودخانه هاي اورال، كوما و ترك نيز به درياي خزر مي ريزند. در منطقه اسيايي روسيه رودهاي «اُب» بلندترين رود روسيه و «ميني سني» جريان دارند.

كوهها
بلندترين نقطة روسيه قلة «البروس» با ۵۶۴۲ متر ارتفاع در شمال قفقاز در جمهوري «آستياي شمالي» است كه بلندترين نقطة اروپا نيز محسوب مي شود. كوه هاي اورال كه بلندترين نقطة آن قلة «نارودا» با ارتفاع ۱۸۸۵ متر مي باشد در امتداد شمالي ـ جنوبي حد ميان اروپا و آسيا را تعيين مي كند.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 24493