۱
توصيه مطلب
۱
 
شعر هفته: "من دوست مي‌داشتم"
 

شعر هفته: "من دوست مي‌داشتم"
 

گوش کنيد!
من که با کلامم اعجاز ِ جشنهاتان بودم
خود، کسي را نداشتم تا با او به جشني بروم.
من کفر گفتهبودم.
فرياد کردم خدايي نيست
... اما خدا از ژرفاي سوزانش
چنان بانگ برآورد و فرمان داد: «دوست بدار!»
که کوه در قبالش به تلاطم و لرزه افتاد.
و اينچنين شد که من دوست داشتم!

آقاي خدا
اگر حقيقت دارد که تو هستي
خدايا!
خداي من!
اگر اين فرشِ ستارگان بافت دست توست
اگر اين دردِ روزافزون
اين عذاب را
تو نازل کردهاي
پس زنجير قضاوت را به گردن کن!
منتظر ديدارِ من باش!
من وقتشناسم
حتا يکروز هم تأخير نخواهمکرد.
گوش کن اي مفتشِ متعال!
من دوست ميداشتم
و بهزودي هم
جان خواهمداد!

منبع: اتودهايي آزاد از منظومهي «فلوتِ» ماياکوفسکي
حميدرضا آتشبرآب، مسکو، اکتبر ِ ۲۰۱۲
از کتابِ «دوست ميدارم»، گزيدهي آثار ِ ماياکوفسکي، در دست انتشار، نشر هرمس   

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 27085
سعيدعزيزپور
۱۳۹۲-۰۱-۲۸ ۱۵:۰۳:۳۷
با سلام وارادت
ضمن تشكروتقدير از اين كار، خواهشمنداست درصورت امكان اصل شعر راهم به زبان روسي درمقاله بگنجانيد.
با تشكر (1623)