توصيه مطلب
۰
 
انتقاد اندیشمندان آذری از تلاش‌های غرب برای مداخله در انتخابات ریاست‌جمهوری آذربایجان
 

ايراس: صاحبنظران و اندیشمندان جمهوری آذربایجان از جمله تعدادی از نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری این کشور در مصاحبه با ویژه برنامه نمایندگی صداوسیما در باکو ، از تلاشهای آمریکا و غرب برای مداخله در انتخابات انتقاد کردند. 

به گزارش ايراس؛ مبارز قربانلی، نماینده الهام علیاف نامزد انتخابات ریاست جمهوری و معاون حزب حاکم این کشور گفت: امروز ما از اروپاییها نمیپرسیم که چرا هشت کشور پادشاهی دارند، چون این انتخاب آنهاست. وی افزود: هشت کشور اروپایی از جمله اسپانیا، بریتانیا، دانمارک و بلژیک دارای حکومت پادشاهی است، در واقع در عصری که صحبت از حقوق انسانی و انتخابات است، عدهای حکومت موروثی دارند.
 
قربانلی تاکید کرد نظام سیاسی آذربایجان با همهپرسی مشخص شده است و این مردم هستند که حکومت را تشکیل میدهند. از اینرو مواضع اروپاییها درباره انتخابات یا نتایج ما را چندان ناراحت نمیکند. مبارز قربانلی همچنین با تاکید بر اینکه گزارشهای نهادهای غربی درباره اوضاع جمهوری آذربایجان غرض آلود و سیاسی است افزود آنها در پوشش دموکراسی دنبال نوعی نئوامپریالیسم خصوصاً در قبال کشورهای اسلامی هستند.
 
قابیل جمال زاده، استاد دانشگاه نیز گفت: هدف آمریکا و غرب از مداخله در انتخابات کشورهای مستقل خصوصاً کشورهای نفتخیز،اخذ امتیازات سیاسی و اقتصادی است. وی افزود: کشورهای غربی با بزرگنمایی برخی از مسایل جزئی و انجام تبلیغات منفی،سعی در گل آلودکردن اوضاع و رسیدن به اهداف خود هستند.
 
علی علیاف،رئیس حزب توسعه و شهروند جمهوری آذربایجان تاکید کرد احزاب موافق و مخالف دولت باید در مقابل مداخلات خارجی در انتخابات موضع واحد داشته باشند، آنها نباید اجازه دهند که اختلافنظرات موجب سواستفاده بیگانگان و مداخله جویی آنها شوند.
 
پرفسورمحرم ذوالفقارلی محقق با اشاره به اینکه برخی از موسسات آمریکایی نظیر موسسه ملی دموکراسی در جمهوری آذربایجان فعالیت میکنند، افزود باکو برای همکاری سازنده با این موسسات آماده است، اما اجازه فعالیتهای مداخله جویانه را نمیدهد.
 
الیاس اسماعیلاف، رئیس حزب عدالت و یکی از نامزدهای انتخابات جمهوری آذربایجان نیز با تاکید بر اینکه آمریکا و قدرتهای بزرگ دارای علایق انرژی و استراتژیک در جمهوری آذربایجان هستند افزود برای آنها دموکراسی و حقوق بشر در عمل ارزش ندارد.
 
وی افزود: آنها در هر انتخابات شروع به انتقاد میکنند و نهایتاً پس از رسیدن به اهداف خود میگویند انتخابات برگزار شده در مقایسه با انتخابات قبلی یک گام به جلو بود. متعلم رحیملی کارشناس سیاسی نیز گفت آمریکا و برخی از کشورهای غربی با استفاده از ابزار دموکراسی دنبال آشوب در کشورهای مستقل هستند. وی با تاکید بر اینکه دموکراسی غربی برای کشورهای اسلامی مورد نیاز نیست افزود: غرب برای رسیدن به منافع انرژی خود حتی مانع دموکراسی در جمهوری آذربایجان میشود، دغدغه آنها نه دموکراسی بلکه انرژی است. 

رضوان طالباف، محقق مسایل سیاسی با تاکید براینکه ادعای آمریکا در باره حمایت از دموکراسی بیاساس است، به تحولات مصر اشاره کرد و افزود در مصر حکومت مردمی محمد مرسی توسط کودتای ارتش ساقط شد، اما آمریکای مدعای دموکراسی، از ارتش حمایت کرد. وی افزود دولتها هر چقدر هم مردمی باشند و دموکراتیک انتخاب شده باشند، اگر با منافع آمریکا همکاری نداشته باشند، از نظر آمریکا غیر دموکراتیک هستند.
 
اقبال آقازاده، نامزد انتخابات ریاستجمهوری آذربایجان و رئيس حزب امید نیز افزود: با توجه به رویکرد منفی آمریکا، روسیه و برخی از کشورها در قبال مناقشه قرهباغ، ادعای دموکراسی خواهی این کشورها برای مردم جمهوری آذربایجان قانع کننده نیست. الچین میرزا بی لی، نماینده قدرت حسنقلیاف، نامزد انتخابات ریاست جمهوری با تاکید براینکه جمهوری آذربایجان دارای موقعیت ژئوپليتیکی است، گفت غرب دارای منافعی در جمهوری آذربایجان است و این موضوع در آستانه انتخابات هرچه بیشتر خود را نشان میدهد. وی تاکید کرد : در جمهوری آذربایجان، تصمیم گیر اصلی مردم هستند و هرگونه مداخلهجویی آمریکا از نظر آنها محکوم است.
 
وصال حتماف، رئیس اتحادیه بیرلیک نیز در مصاحبه با این ویژه برنامه انتخابات نمایندگی صداوسیما با تاکید براینکه امریکا و غرب به دنبال سهم خواهی در انتخابات جمهوری آذربایجان هستند، افزود انتقادات آنها جنبه سیاسی دارد. وی افزود: آمریکا در شرایطی ادعای دموکراسی را دارد که بیست سال است که به طور غیرقانونی در اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان انتخابات مختلف توسط جداییطلبان برگزار میشود، اما آمریکا از این رفتارها انتقاد نمیکند.
 
صالح الدین ا... وردیف، معاون حزب سوسیال رفاه با تاکید براینکه اتحادیه اروپا اعلام کرده است ناظرانی برای انتخابات ریاستجمهوری آذربایجان نخواهد فرستاد، افزود با این وجود قابل پیشبینی است آنها مواضع قبلی خود را تکرار و اعلام خواهند کرد که انتخابات در مقایسه با قبل دموکراتیک بود.
 
الشاد میربشیر، نماینده زاهد اروج نامزد انتخابات ریاستجمهوری آذربایجان نیز با انتقاد از رویکرد دوگانه آمریکا و غرب افزود دولت جمهوری آذربایجان فضای شفاف انتخاباتی ایجاد کرده است، اما غرب به دنبال موارد بیاساس است. وی با تاکید بر اینکه در جمهوری آذربایجان انتخابات دموکراتیک برگزارخواهد شد افزود مردم جمهوری آذربایجان مخالف مداخلات خارجی در انتخابات هستند.
 
سردارجلال اوغلو، رئیس حزب دموکرات و نامزد انتخابات جمهوری آذربایجان با تاکید براینکه غرب از قدرت لازم برای مداخله در جمهوری آذربایجان برخوردار نیست افزود غرب تنها در مواردی میتواند مداخله کند که دولت جمهوری آذربایجان در خصوص آنها تعهداتی درقبال غرب پذیرفته است. 

مهمان علیاف، رئیس خبرگزاری غربگرای توران و نماینده جمیل حسنلی، نامزد انتخابات ریاستجمهوری نیز معتقد است که اساساً غرب در انتخابات جمهوری آذربایجان دخالت ندارد. وی میگوید غیر از موارد جزئی، موضعگیری غرب در قبال مسایل انتخاباتی جمهوری آذربایجان در مقایسه با سالهای قبل بسیار کم شده است، غرب به دلیل منافع خود، انتخابات دموکراتیک در جمهوری آذربایجان را فراموش کرده است.
 
خان حسین کاضیملی، نماینده مجلس جمهوری آذربایجان نیز معتقد است که برخی از کشورهای غربی تحمل دیدن پیشرفت،ثبات و رفاه مردم جمهوری آذربایجان را ندارند، بنا براین دنبال مداخله و ایجاد نوعی مناقشه هستند که البته به هدف خود نخواهند رسید. آیدین قلیاف، سردبیر روزنامه باکی خبر نیز با اشاره به دیدارهای سفیر آمریکا با سران احزاب مخالف معتقد است از این دیدارها که خصوصاً در سالهای انتخابات افزایش مییابد، نفعی عاید غرب نخواهد شد.
 
وی میگوید غرب دنبال تغییرات جدی در جمهوری آذربایجان نیست چون دارای منافع زیادی در حوزه انرژی است. حافظ حاجیاف، نامزد انتخابات ریاستجمهوری آذربایجان با انتقاد از گزارشهای نهادهای غربی در باره فضای انتخابات در جمهوری آذربایجان، افزود غرب از عناصر وابسته و رادیکال به عنوان ابزار فشار استفاده میکند تا بتواند با این فشارها نفت و گاز ارزان از جمهوری آذربایجان بخرد. 

وی معتقد است باید برنامه و اهداف غرب و وابستگان آنها برای مردم افشاء شود تا مانع تقویت آنها شود، غرب اگر واقعاً دلسوز آذربایجان است، چهار قطعنامه شورای امنیت را در باره قرهباغ اجرا کند. شایان ذکر است در ویژه برنامه نمایندگی صداوسیما در باره انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان با هفده صاحبنظر آذری مصاحبه شده است که هشت نفر از آنها نامزد انتخابات ریاست جمهوری یا نمایندگان نامزدهای این انتخابات می باشند . 

انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان هفدهم مهر برگزار میشود و ده نامزد از جمله الهام علیاف، رئیس جمهوری فعلی این کشور در انتخابات رقابت خواهند کرد. طی هفتههای اخیر برخی از نهادهای غربی و اروپایی از فضای انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان انتقاد کرده و دولت را به سرکوب مخالفان متهم کردند.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 30893