توصيه مطلب
۰
 
توافق انتقال ۱۸ تن زباله هسته‌ای تولید آمریکا از ژاپن به‌ قزاقستان
 

ايراس: سازمان ملی امنیت هستهای وابسته به وزارت انرژی آمریکا، توافق در مورد انتقال ۱۸ تن زباله هستهای تولید آمریکا از ژاپن به قزاقستان بهمنظور تبدیل به سوخت نیروگاه هستهای را تأیید کرد. به گزارش ايراس به نقل از فارس؛ مواد حاوی اورانیوم از سوی تولیدکنندگان سوخت هستهای آمریکا به شرکت ژاپنی «نیوکلیار فوییل اندسترز» واگذار شده بود.

اکنون این شرکت تصمیم گرفته تا این مواد را به کارخانه متالرژی «البینسک» در منطقه «اوست کمینگارسک» قزاقستان تحویل دهد تا تبدیل بهسوخت هستهای جهت راکتورهای انرژی شش شرکت ژاپنی شود. این تصمیم براساس توافق استفاده صلحآمیز انرژی هستهای میان آمریکا، ژاپن و قزاقستان گرفته شده است. کارخانه متالرژی «البینسک» قزاقستان یکی از قدیمیترین کارخانههای انرژی هستهای فضای شوروی سابق بوده و به تولید تجاری سوخت هستهای برای انواع راکتورها مشغول میباشد.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 29976