توصيه مطلب
۰
 
انتصاب نخست وزير جديد قزاقستان
 

ايراس: مجلس قزاقستان پیشنهاد رئیس جمهور این کشور در مورد انتصاب «سریک احمداف» را به سمت نخستوزیری تصویب کرد.

به گزارش ايراس به نقل از فارس؛ «نورسلطان نظربایف» رئیس جمهوری قزاقستان در پی امضا فرمان استعفای «کریم ماسیم اف» فرمان انتصاب احمداف به این سمت را به امضا رساند و جهت تأیید به پارلمان ارائه کرد.

در همین حال، مجلس قزاقستان با حمایت از این فرمان با اتفاق آرا، احمداف را در این مقام تأیید کرد. نخست وزیر جدید قزاقستان ۵۴ سال داشته و متولد شهر «تمیرتائو» استان «کاراگاندا» است. وی همچنین فارغالتحصیل آکادمی مدیریت روسیه است. احمداف دکترای علوم اقتصاد بوده و در سالهای مختلف سمتهایی را در دولت قزاقستان بر عهده داشت.

شهرداری تمیرتائو، معاونت شهرداری آستانه، وزیر ارتباطات، حمل ونقل قزاقستان از سمتهایی است که وی در گذشته داشت. این مقام دولت قزاقستان از اول سال ۲۰۱۲ به سمت معاون اول نخست وزیر منصوب شده بود.

همچنین بنابر اعلام منابع رسمی، «کریم ماسیم اف» نخست وزیر پیشین قزاقستان هم اکنون به سمت رئیس دفتر ریاست جمهوری انتصاب شده است. ماسیموف از ژانویه ۲۰۰۷ تاکنون بعنوان نخستوزیر قزاقستان که بزرگترین اقتصاد آسیای مرکزی را دارد، فعالیت میکرد.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 25952