توصيه مطلب
۰
 
تعلیق عضویت ازبکستان در سازمان "پیمان امنیت جمعی"
 

ايراس: دولت ازبکستان با ارسال نامهای به دبیرخانه سازمان پیمان امنیت جمعی، عضویت خود در این سازمان را به حالت تعلیق درآورد. به گزارش ايراس به نقل از فارس؛ "ولادیمیر زینالدیناف" سخنگوی سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد که مقامات ازبکستان یادداشتی در مورد تعلیق عضویت این کشور به دبیرخانه این سازمان ارسال کردهاند.

بنا به گفته این منبع بر اساس مقررات تدوین شده در چارچوب این سازمان، به دنبال ارسال این نامه ازبکستان حق خودداری از مشارکت در فعالیتهای سازمان را دارد. وی در ادامه گفت: سازمان پیمان امنیت جمعی در حال حاضر مشغول ارزیابی حقوقی سند دریافت شده از ازبکستان بوده و اطلاعیهای در این زمینه نیز به سران سایر کشورهای عضو این سازمان ارائه شده است.

این در حالی است که ازبکستان از کشورهای مؤسس سازمان پیمان امنیت جمعی در سال ۱۹۹۲ بوده و در گذشته (سال ۱۹۹۹) نیز عضویت خود در این سازمان را به حالت تعلیق درآورد. با این حال پس از هفت سال در ماه ژوئن سال ۲۰۰۶ این کشور بر پایه درخواست مجدد خواستار عضویت در سازمان امنیت جمعی شد و ۱۶ اوت همان سال سند عضویت این کشور دوباره تصویب شد.

مقامات تاشکند در نامه یادداشت خود برای تعلیق دوباره عضویت در این سازمان مدعی شدهاند که اعضای سازمان در بسیاری از مسائل به گفتهها و پیشنهادات ازبکستان توجه نداشته و از این پیشنهادات در زمان تصمیمگیری صرف نظر کردهاند. سازمان پیمان امنیت جمعی یک اتحاد رسمی بینالمللی بوده و از سوی هفت کشور (ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان) با هدف تأمین ثبات و امنیت منطقهای و توسعه همکاریهای نظامی و فنی تأسیس شده است.

در آییننامه این سازمان واکنش در برابر تهدیدات خارجی و حفاظت از تمامیت ارضی و عدم دخالت در فرایندهای سیاسی داخلی کشورهای عضو سازمان از دیگر اهداف این نهاد منطقهای عنوان شده است. با این وجود با توجه مقررات تدوین شده از سوی سران کشورها در صورت تهدید خارجی برای هر کدام از کشور عضو، اعضای دیگر سازمان پیمان امنیت جمعی متعهد به ارائه کمکهای مناسب از جمله کمک نظامی شدهاند.

در این مقررات همچنین تصریح شده که برای کشورهای عضو سازمان، روابط نظامی و سیاسی بین کشورهای اعضای سازمان در مقایسه با روابط نظامی و ارتباط با کشورهای خارج از سازمان پیمان امنیت جمعی، اولویت دارد. در ضمن "ایگور لیاکین فرولوف" نماینده ویژه روسیه در سازمان امنیت جمعی تصمیم ازبکستان در زمینه تعلیق مشارکت در سازمان پیمان امنیت جمعی را حق این کشور عنوان کرد.

وی افزوده که ازبکستان به عنوان یک عضو این سازمان حق تصمیمگیری برای تعلیق عضویت و یا خارج شدن از این سازمان را دارد. به گفته وی روسیه و سایر کشورهای عضو سازمان امنیت جمعی پیامدهای احتمالی سیاسی و حقوقی این تصمیم را مورد برسی و تحلیل قرار داده و در سریعنرین زمان موضعگیری اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی در این زمینه اعلام خواهد شد.

کارشناسان در این رابطه اظهار میدارند که اصلاح و تکمیل مقررات اساسی این سازمان از جمله این نکته که کشورهای عضو سازمان پایگاههای نظامی کشورهای خارج از سازمان، در قلمرو سازمان پیمان امنیت جمعی را تنها با رضایت همه کشورهای عضو مستقر میکنند باعث اقدام ازبکستان برای تعلیق عضویت در این سازمان شده است. این در حالی است که سران کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی در سال ۲۰۱۱ به دنبال افزایش تلاش آمریکا برای استقرار نیروهای نظامی خود در قلمرو ازبکستان سندی را تصویب کردند که ایجاد پایگاه نظامی کشور ثالث در قلمرو این سازمان را محدود و ممنوع میکرد.

با این حال کارشناسان معتقدند که مقامات تاشکند با هدف به دست آوردن سود بیشتر تمایل دارند که با تعلیق عضویت خود در سازمان پیمان امنیت جمعی زمینه را برای استقرار پایگاه نظامی خارجی در قلمرو این کشور فراهم کنند. ازبکستان تنها کشور عضو این سازمان بوده که از زمان تأسیس تا کنون از تمامی تمرینات و تدابیر عملی در چارچوب این سازمان از جمله مانورهای مشترک نظامی کشورهای عضو سازمان صرف نظر کرده است.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 24575