توصيه مطلب
۰
 
اظهارات مركل در مورد ديکتاتوري و سيستم سرکوب در بلاروس و اکراين
 


ايراس: آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان گفت: مردم کشورهاي اکراين و بلاروس هنوز از وجود قدرت هاي ديکتاتوري و سيستم سرکوب رنج مي کشند و از نبود آزادي ناراضي اند. به گزارش ايراس به نقل از موج؛ آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان طي سخنراني براي نمايندگان مجلس اين کشور، در اظهاراتي مداخله جويانه گفت: مردم کشورهاي اکراين و بلاروس هنوز از وجود قدرت هاي ديکتاتوري و سيستم سرکوب رنج مي کشند.
مرکل در ادامه مدعي شد که امروزه آلمان و کشورهاي ديگر اتحاديه اروپا در شرايط صلح و آزادي کامل به سر مي برند. وي افزود: اما متاٌسفانه بايد گفت در اروپا کشورهايي نظير اکراين و بلاروس هستند که هنوز سيستم ديکتاتوري دارند. وي افزود: مردم اين کشورها از دستگاه سرکوب و ديکتاتوري دولتهاي خود و نبود آزادي ناراضي هستند.
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 23585