توصيه مطلب
۰
 
آنچه ظريف از مذاكرات ژنو مي‌گويد
 

آنچه ظريف از مذاكرات ژنو مي‌گويد
 

ايراس؛  دکتر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران بامداد یکشنبه در نشست خبری خود در ژنو تاکید کرد: "روزهای سختی را پشت سرگذاشتیم. برای حل موضوعی که سالها مورد مذاکره بود با توجه به احترام متقابل و برابری به پیش میرویم. باید به یک بحران غیرضروری براساس احترام به حقوق ایرانیها و برداشتن هرگونه تردیدی نسبت به برنامه هستهیی صلحآمیز ایران حرکت کرد."

او ادامه داد: "این اولین قدم برای رسیدن به هدف اصلی است. ما باید براساس اصول برابری، احترام متقابل و نفع مشترک برای پایان دادن به بحران غیرضروری حرکت کنیم. آماده هستیم که احترامی که از دست داده بودیم را احیا کنیم‎ و حق و شان خود را داشته باشیم."

وزیر خارجه ایران با اشاره به حوزه های مختلف این توافق، مهمترین بخش آن را به رسمیت شناخته شدن برنامه غنی سازی ایران دانست و افزود: "کمیته مشترکی تشکیل دادهایم که به اجرای توافقها نظارت میکند." وی در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام آغاز بازگشت مصالحه بین کشورهاست؟ تصریح کرد: "هدف ما حل مساله هستهیی بوده و این موضوع ما را از پرداختن به مسائل مهم باز میدارد. لذا در این جهت حرکت میکنیم و امیدوارم علاوه بر مساله هستهیی گامهایی برای احیای اعتماد ایرانیها برداریم."

ظریف گفت: "معتقدم مهم است که بتوانیم مانع عمل فراقانونی شویم. استفاده از زور برای تهدید دیگران مدتهای زیادی است که روی میز قرار ندارد. استفاده از زور برای تهدید غیرقانونی است. اگر قانون ان.پی.تی را بخوانید اشاره کرده که کشورها میتوانند در چارچوب ان.پی.تی غنیسازی کنند و دیگر کشورها باید به آن احترام بگذارند. برنامه عمل فعلی در دو مرحله متفاوت است و اشاره مستقیمی به برنامه عمل غنیسازی ایران در حال و آینده دارد."

وزیر خارجه ایران در پاسخ به این پرسش که ان.پی.تی به حق غنیسازی اشارهای نکرده است، گفت: "این حق نیازی به شناسایی مستقل ندارد. برنامه هستهیی ایران صلحآمیز است و این شناسایی در آن آمده است وقتی که درباره برنامه هستهیی صلحآمیز صحبت میشود."

وی گفت: "این موافقتنامه در جهت حل مشکلی است که سایه خود را برتمام دنیا و منطقه گذاشته است؛ توجیهی برای مخالفت با حل این موضوع نمیبینیم. منطقه ما و خلیج فارس اولویت ماست. این اولویت حفظ خواهد شد و ما این موضع را به آنها اعلام کردهایم. امنیت منطقه ما و همسایگان ما همیشه حفظ خواهد شد."

رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان با بیان این که امیدوارم همه مردم و گروههای سیاسی فرصتی را فراهم کنند تا به سمت پیگیری حقوق و منافع و رفع فشارها و تحریمها که به ناحق است برویم درباره چگونگی رفع تحریمها گفت: "ضمانت این است که در مرحله اول اقدامات قابل بازگشت است؛ بنابراین تحریمها کاهش مییابد و تحریم جدیدی اضافه نمیشود و در راهحل نهایی به سمت لغو و کاهش کامل تحریمها پیش میرویم." 

دیپلمات برجسته کشورمان ادامه داد: "متاسفانه در برخی کشورهای غربی گروههای فشار نقش مهمی بازی میکنند و همین سند را برخی بدترین معامله و معامله قرن برای ایران عنوان کردند و بر غنیسازی ایران تاکید میکردند که نباید مورد پذیرش قرار گیرد." وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: "دنیا برنامه غنیسازی ایران را به عنوان قسمتی از راهحل به رسمیت شناخت و آن چه نتانیاهو و برخی کشورهای دیگر را به واکنش واداشته همین واقعیت است. "

او تاکید کرد که سند این تفاهم نامه منتشر خواهد شد. اما باید کارهای ابتدای آن انجام شود. ظریف درباره اظهارات جان کری، وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبریاش پس از پایان مذاکرات گفت: "کاری به اظهار نظر کشورها ندارم. آمریکاییها مدعیاند برنامههای غنیسازی را به رسمیت میشناسند نه حقی به عنوان غنیسازی. اما برای ما این حق غیرقابل انتزاع است و تفسیر آمریکا مورد قبول اغلب کشورها نیست. در این سند برنامه غنیسازی به عنوان جزیی از هر راهحل به رسمیت شناخته شده است. البته ما نمیخواهیم کسی احساس کند که برنامه هستهیی ایران غیرصلحآمیز است و در این رابطه همکاری میکنیم. تا این که به عنوان یک برنامه عادی از سوی جامعه بینالملل به رسمیت شناخته شود."

وزیر خارجه کشورمان گفت: "بر اساس این سند تحریم پتروشیمی، طلا، فلزات گرانبها و خودرو متوقف و هرگونه تحریم جدید متوقف میشود و برخی تحریمها افزایش پیدا نمیکنند و امکان دسترسی ایران به امکانات بانکی فراهم میشود. بسیاری از منابع مالی ایران که به طور غیرقانونی خارج از ایران محدود شده بودند در اختیار ایران قرار میگیرند و به بیان دیگر تحریمها در سراشیبی قرار گرفته است."

ظریف درباره پروتکل الحاقی اظهار کرد: "در مرحله نخست دراین باره صحبت نمیکنیم و هرگونه تصمیمگیری درباره آن در اختیار مجلس شورای اسلامی است. همکاریهایمان با آژانس را برای رفع برخی نگرانیها ادامه میدهیم و دو هفته گذشته توافقی را در این زمینه داشتیم. در مرحله اول بسیاری از مشکلات برای انتقال پول نفت ایران و بیمه نفتکشها و انواع خدمات مرتبط با برنامههای خرید و فروش نفت حل خواهد شد."

ظریف درباره تعداد سانتریفیوژها اظهارکرد: "تعداد سانتریفیوژهای سایتهای غنیسازی نطنز و فردو در همین تعداد کنونی باقی خواهد ماند. مواد هستهیی از کشور خارج نمیشود و مواد ۵ درصد به شکلی که هست باقی میماند و مواد ۲۰ درصد که برای راکتور تهران نیاز داریم را طبق روند قبلی تبدیل به سوخت میکنیم. وی درباره زمان اجرای این سند گفت: ظرف دو هفته و تا قبل از پایان سال میلادی ۲۰۱۳ نشست دیگری برگزار نخواهد شد."

ظریف درباره بیانیه وزارت خارجه آمریکا که بعد از مذاکرات منتشر و در آن اشاره شد که نگرانیها درباره برنامه هستهیی ایران همچنان وجود دارد، گفت: "بالاخره ما فراموش نمیکنیم تاریخ پرتنشی با آمریکا داشته و داریم و مردم ما هیچ اعتمادی به دولت آمریکا ندارند و ضرورت دارد تا دولت آمریکا با رفتار خود تلاش کند حداقل به این بیاعتمادی دامن نزند. زمان امتحان فرارسیده است و آمریکا باید این تلاش را انجام دهد. اگر به دنبال سیاستهای گذشته باشند نباید انتظار تغییر جدی در این زمینه داشته باشند."

وی تاکید کرد: "مردم ایران سربلند هستند و همواره ایستادگی کردند و امروز آن به نتیجه رسیده است و کسانی که میگفتند در ایران یک سانتریفیوژ نباید بچرخد، امروز پذیرفتند که هر راهحلی شامل غنیسازی میشود. ممکن است برای برخی سخت باشد اما این یک واقعیت است و هیچ برنامه (هستهیی) تعطیل نخواهد شد و در مقابل تحریمها کاهش می یابد. این یک دستاورد بزرگ است و امیدوارم همه ما این دستاورد که حاصل مقاومت مردم و تحمل فشارهاست را دست کم نگیرند. این دستاورد شروع یک پایان مناسب برای بحرانی است که بیجهت به مردم ایران تحمیل شده است. اما تحریم و فشار و تحقیر راه به جایی نبرد."

او در پایان از مردم و دعای خیر آنها که همیشه پشتیبان تیم هستهیی بوده است و همچنین از رسانههای ایرانی حاضر در محل مذاکرات قدردانی کرد و یاد شهدای هستهیی که جانشان را در مسیر احقاق حقوق مردم فدا کردند، گرامی داشت.

ظریف همچنین از حمایتهای مقام معظم رهبری و رییسجمهور تشکر کرد. 

منبع: ايسنا

انتهاي متن/

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 32027