توصيه مطلب
۱
 
نظام آموزشی در روسیه
 

نظام آموزشی در روسیه
 

ايراس: علاقه مردم روسیه به علم، تلاش آنان برای کسب علوم جدید و کشفیات نو یکی از ویژگیهای بارز آنان است. نوآوریهای بسیاری که دانشمندان روسی طی سالهای مختلف در حوزه علوم وارد نمودهاند گواه این مدعا است. در مورد کسب علم و دانش ضربالمثلهای متعددی در میان روسها رایج است: دانایی روشنایی است و جهل تاریکی است. یک عمر زندگی کن و یک عمر تحصیل کن. 


نظام آموزشی در شوروی سابق و اصلاحات ساختار نظام آموزشی در سالهای نود
در ابتدا باید خاطرنشان ساخت که در دوران شوروی سابق صرف نظر از ایدئولوژی سیستم آموزشی دوران متوسطه و آموزش عالی، سطح آموزش پایه برای محصلین دوران متوسطه و نیز دانشجویان دانشگاه سطح بسیار بالایی بوده است و دلیل این ادعا کسب عناوین و مقامهای مختلف توسط دانشمندان روسی در عرصههای مختلف بینالمللی است. به عنوان مثال میتوان به دانشمندان روسی که تاکنون موفق به دریافت جایزه نوبل فیزیک شدهاند اشاره نمود: چرتکوف و ایلیا فرانک در سال ۱۹۵۸ میلادی، لانداو ۱۹۶۲ میلادی، کاپیتسا ۱۹۷۸ میلادی، آلفروف سال ۲۰۰۰ میلادی، آبریسکوسوف سال ۲۰۰۴ میلادی و ... . سیستم آموزش رایگان و در دسترس و نیز کیفیت بالای آموزش از دستاوردهای مهم دولت شوروی بوده است. 

اصلاحات سیاسی-اجتماعی سالهای نود در عرصه آموزش عالی نیز به وقوع پیوست. در ابتدا موسسات آموزشی متوسطه مانند دبیرستانها و نیز مراکز آموزشی غیردولتی مانند مدارس خصوصی که در آنها آموزش به صورت غیررایگان بوده است، دایر گردیدند. مدارس خصوصی به لحاظ کیفیت آموزش هم سطح با مدارس دولتی بودهاند. با تاسیس مدارس خصوصی در کنار مدارس دولتی حق انتخاب والدین برای انتخاب مدرسه محل تحصیل فرزندانشان افزایش یافت. بعدها در موسسات آموزش عالی نیز واحدی تحت عنوان واحد آموزش آزاد دایر گردید که آموزش در آن با پرداخت هزینه همراه بوده است. در حال حاضر در روسیه نیمی از دانشجویان از تحصیلات رایگان برخوردار هستند. آموزش غیررایگان امکان ورود محصلین با سطح درآمد پایین و فرزندان طبقه کشاورز را به موسسات آموزش عالی ممتاز کشور محدود ساخت.

طرح ملی سیستم آموزشی
برای حل مشکل ورود دانشجویان کم بضاعت به مراکز آموزش عالی ممتاز، دولت طرح ویژهای را از سال ۲۰۰۶ میلادی به اجرا گذاشته است که هدف آن علاوه بر ایجاد شرایط مساعد برای آموزش تمامی اقشار جامعه، بهبود کیفیت آموزش نیز بوده است. در طرح یاد شده کمکهای مالی ویژهای برای افراد تحت آموزش در نظر گرفته شده است.

آموزش متوسطه در روسیه
آموزش متوسطه در روسیه شامل سه مرحله است: مرحله مقدماتی، متوسطه غیر کامل و متوسطه تکمیلی. پس از پایان این دوره به فارغالتحصیلان گواهینامهای اعطا میشود و به نفرات برتر مدال طلا و نقره تعلق میگیرد. امروزه در روسیه در پایان دوره متوسطه آزمون جامعی در سرتاسر کشور برگزار میشود و با توجه به نتیجه آزمون فرد میتواند موسسه آموزش عالی دلخواه خود را انتخاب نماید.

آموزش عالی در روسیه
در گذشته تحصیلات عالیه پنج ساله بوده است اما امروزه در روسیه همانند سیستم آموزشی در اروپا این دوره به دو دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد تقسیم میشود. در فصل بهار در اکثر مراکز آموزش عالی روسیه مراسم روز درهای گشوده برگزار میگردد. در این مراسم بسیاری از دانشجویان و دانشآموزان با اساتید دانشگاهها دیدار نموده و سوالات خود را پیرامون تحصیل در موسسات آموزش عالی مطرح میکنند.

سیستم ارزشیابی؛ دیپلم سرخ
سیستم ارزشیابی در روسیه به صورت پنج نمرهای است که بر اساس آن نمره پنج عالی، چهار خوب، نمره سه رضایتبخش، نمره دو غیر رضایتبخش و نمره یک بسیار بد است. عموما اساتید نمره یک را برای دانشجویان منظور نمیکنند. کسب نمره دو به معنای تکرار آزمون است. چنانچه دانشجویی موفق به کسب نمره قبولی نشود این فرصت به او داده میشود تا در ترم بعد جبران نماید و در صورت عدم موفقیت در ترم بعد در چند درس، دانشجوی مورد نظر از دانشگاه اخراج میشود.

دانشجویی که بتواند طی دوران تحصیل همواره رتبه برتر را کسب کند به وی دیپلم سرخ اهدا میشود و بدین ترتیب چنین فردی برای تحصیل در مقطع دکتری دارای اولویت خواهد بود و یا اینکه در کسب جایگاههای شغلی امتیازاتی برای او در نظر گرفته میشود.

سال تحصیلی در روسیه همه ساله و در تمامی موسسات آموزش عالی اول سپتامبر آغاز میشود. این روز در روسیه به روز علوم معروف است.

منبع: آشنایی با سنن و زندگی مردم روسیه، نینا واسیلیونا باسکو،۲۰۰۷، مسکو

نویسندگان: سیده مهنا رضایی و عیسی مهرآرا، اعضاي شوراي فرهنگي ايراس

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 29616