توصيه مطلب
۰
 
گسترش روابط دو جانبه ترکیه و ازبکستان
 

وزیر امور خارجه ترکیه قرار است به ازبکستان سفر کند. وی تصریح کرد ازبکستان برای ترکیه بسیار مهم می باشد و امیدوار است این سفر سرآغاز گسترش روابط دو کشور باشد.
گسترش روابط دو جانبه ترکیه و ازبکستان
 
ایراس؛ "احمد داوود اوغلو" وزیر امور خارجه ترکیه در جریان دیدار رسمی خود از ازبکستان که در روزهای آتی برگزار خواهد شد از برنامه ترکیه جهت گسترش روابط دو جانبه میان دو کشور سخن گفت.

وی تصریح کرد ترکیه و ازبکستان با یکدیگر پیوندهای فرهنگی و آداب و رسوم مشترک دارند و از این نظر این کشور برای ترکیه بسیار مهم است. انتظار می رود این دیدار سرآغاز یک رابطه نوین و قوی میان دو کشور باشد. داوود اوغلو در تاریخ ۱۰ ژوییه به تاشکند سفر خواهد کرد و این سفر شامل تعدادی ملاقات و مذاکرات دو جانبه خواهد بود.

در سال های پس از فروپاشی، ترکیه به عنوان یکی از قدرت های فرامنطقه ای به منطقه آسیای مرکزی به چشم فرصت نگریسته است. به خصوص از آنجایی که کشورهایی مانند ازبکستان و ترکمنستان به زبان ترکی سخن می گویند، ترکیه این کشورها را در اولویت های حوزه فرهنگی خود قرار داده است.

از سویی کشورهای منطقه نیز پس از فروپاشی شوروی بر مسئله استقلال خود تاکید زیادی کرده اند و از این روی تمایل ندارند بار دیگر تحت لوای یک برادر بزرگ تر قرار بگیرند و به همین لحاظ هیچ گاه نسبت به گرایش های افراطی پان ترکیسم تمایل نداشته اند، اما به هر حال نمی توان نزدیکی زبان و فرهنگ و تاثیر آن را بر روابط این کشورها با ترکیه نادیده گرفت.

در سال های اخیر ترکیه تلاش کرده است در حوزه ی فرهنگی به کشورهای منطقه نزدیک شود. تاسیس سازمان کشورهای ترک زبان، تاسیس مدارس و دانشگاه های متعدد ، تلاش برای ایجاد یک تقویم مشترک ترکی و تدوین کتب درسی از جمله این اقدامات بوده است.

به نظر می رسد در این سال ها تلاش های ترکیه در حوزه فرهنگی این منطقه تا حدودی موفق بوده است اگر چه نباید از یاد برد که جریان های فرهنگی موازی نیز در این کشورها فعال بوده اند. جریان های غرب گرا، اسلام گرا و ناسیونالیسم محلی از مهم ترین این جریان ها هستند.

عامل مهم دیگری که در مقابل ترکیه قرار دارد این است که کشورهایی مانند روسیه و ایران نیز نسبت به جریان های افراطی ترکی در این منطقه حساس هستند.تحریریه ایراس/
Share/Save/Bookmark
مرجع : آکی پرس
کد خبر: 36816