توصيه مطلب
۰
 
نامه اعتراض «نجفی» به یونسکو درباره سیاست پارسی‌زدایی جمهوری آذربایجان
 

ايراس: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نامهای به مدیرکل یونسکو، با اشاره به از بین بردن کاشیهای چند صد ساله پارسی زبان مقبره نظامی نسبت به سیاست پارسی زدایی کشور آذربایجان اعتراض کرد.

به گزارش ايراس به نقل از فارس؛ محمدعلی نجفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نامهای به بوکوا مدیرکل یونسکو، اعلام کرد: سیاست پارسیزدایی کشور آذربایجان چند سالی است که گریبان تاریخ ادبیات و مشاهیر بنام ایرانی را گرفته است و جدیدترین نمونه آن هم حذف اشعار پارسی نظامی گنجوی از مقبره او در آذربایجان است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی در ادامه از بین بردن کاشیهای چندصد ساله به زبان پارسی مقبره نظامی را که به منزله دلیل و برهانی قاطع بر هویت اصیل بنای تاریخی مقبره این شاعر بزرگ پارسیگو است، اقدامی غیرقابل درک توصیف کرده و تصریح کرده است: این اقدام به مثابه رویکردی غیرفرهنگی و بدون توجه به تقارب فرهنگی است.

نجفی با تاکید بر اینکه از بین بردن کاشیهای چندصد ساله به زبان پارسی مقبره نظامی به هیچ وجه نمیتواند روح حاکم بر هویت و جایگاه اصیل این شخصیت را مخدوش کند، مراتب اعتراض خود را به این اقدام کشور آذربایجان ابراز داشته و تاکید کرده است: درخواست ما از یونسکو به عنوان متولی اصلی امور فرهنگی در عرصه بینالمللی، اقدام فوری نسبت به توقف این عمل غیرفرهنگی و برگرداندن آن به شکل اولیه است.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 31046