توصيه مطلب
۰
 
ضرر 100 ملیارد روبلی روسيه از عضويت اوکراين به اتحاديه اروپا
 

ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه در ملاقات سران اتحاد گمرکي با پوروشنکو رئيس جمهور اوکراين در حضور نمايندگان کميسيون اروپا اعلام نمود موافقتنامه عضويت وابسته با اتحاديه اروپا که اوکراين امضا کرده مي تواند براي روسيه خسارت میلیاردی ببار آورد و مسکو ناچار است در اين رابطه قدم هاي دفاعي بکار گيرد.
ضرر 100 ملیارد روبلی روسيه از عضويت اوکراين به اتحاديه اروپا
 

ایراس: پوتین حين سخنراني در اجلاس گفت «معلوم است که در نتيجه صفر کردن عوارض واردات از اتحاديه اروپا به اوکراين (اين امر عملاً بلافاصله پس از تصويب موافقتنامه رخ داده و قريب به ۹۸% کل اقلام کالاها را مشمول مي شود)، واردات کالاهاي اروپايي به بازار اوکراين بطور ملموس رشد مي کند. ما احوال شرکاي اروپايي را درک مي کنيم که هم اکنون به ميزان قابل توجهی  وارد بازار اوکراين شده اند. مي خواهند بقيه بازار را هم تصرف کرده و  طرفهای ديگر را از آنجا بيرون برانند. علاوه بر اين، فرآورده هاي اوکرايني که قابليت رقابت آن کمتر است از بازار اوکراين بيرون رانده مي شود و در وهله اول به روسيه و سپس به ديگر کشورهاي اتحاد گمرکي هم مي رود ولي در وهله اول به نزد ما خواهد آمد. نمي شود خطر صادرات ثانوي کالاهاي اروپايي به بازار اتحاد گمرکي زير برچسب توليدات اوکرايني را هم از قلم انداخت».
به گفته پوتين، موازين فني و راههاي تعيين کشور سرچشمه کالا هم فوق العاده مهم است «ولي کسي با ما در اين مورد صحبت نکرده است. و اصلاً هيچ کس هرگز در مورد مسائلي که بيان کردم با ما صحبت نکرده است». 

وي خاطر نشان ميکند به روسيه در مرحله اي در مورد بررسي مسائل مربوطه جواب رد داده و گفتند «اين به شما ربطي ندارد». 

رهبر روسيه اعلام نمود: «ما روابط خود بر فرض مثال با کانادا را با شما بررسي نمي کنيم و در روابط شما با چين دخالت نمي کنيم. ولي نبايد از ياد برد که چين و کانادا خيلي دور هستند اما روابط اقتصادي اوکراين و روسيه خيلي با آن تفاوت دارد». 

وي اين نظر را بيان کرد که روسيه  آخرین نفر بين شرکاي اتحاديه اروپا نيست و لذا خيلي موجه خواهد بود مشکلات مطرح شده بطور علني بررسي شود. ولي اين نوع بررسي در جريان نيست. 


خسارات احتمالي روسيه و قدمهاي متقابل 

پوتين گفت خسارت وارده به اقتصاد روسيه حداقل به ۱۰۰ ميليارد روبل بالغ مي شود، بخش هاي بزرگ صنايع و بخش کشاورزي کشور با مشکل مواجه مي شوند و اين امر براي سرعت کلي رشد اقتصاد و اشتغال جمعيت عواقبي ببار خواهد آورد. پوتين افزود قزاقستان و بلاروس هم متحمل خسارت مي شوند. 

رهبر روسيه خاطر نشان کرد «روسيه در اين شرايط  نمي تواند منفعل باشد و ما به سادگي ناچار مي شويم، من مايلم در اين مورد تأکيد نمايم، ناچار مي شويم قدمهاي متقابلي  برداریم و از بازار خود دفاع کنيم». 

همه اين قدمها در هماهنگي کامل با مفاد موافقتنامه حوزه بازرگاني آزاد جامعه کشورهاي مشترکالمنافع و موازين سازمان تجارت جهاني برداشته مي شود. در اين شرايط امتيازات موجود براي واردات اوکراين به روسيه از بين خواهد رفت. 

رئيس جمهور روسيه گفت: « ما قصد روا کردن تبعيض نسبت به کسي را نداريم و اين کار را نمي کنيم. من فقط مي خواهم بر اين تأکيد کنم تا براي همه روشن باشد. ما فقط ناچار مي شويم رژيم بازرگاني استاندارد، همان رژيمي که در بازرگاني ما با اتحاديه اروپا موجود است، را در مورد اوکراين بکار گيريم». 

وي ادامه داد: «اين رژيم همين طور هم ناميده مي شود، رژيم کامله الوداد، اينطور هم خواهد بود. فقط هيچ امتيازي که در چارچوب حوزه بازرگاني آزاد جامعه کشورهاي مشترکالمنافع منظور شده است، موجود نخواهد بود». 

روسيه بکار گرفتن موازين بهداشت گياهي اوکراين مطابق با موافقتنامه عضويت وابسته با اتحاديه اروپا را بدقت پيگيري مي کند. در صورت ضرورت روسيه قدمهاي متقابلي اتخاذ مي کند. وي افزود تنظيمات اين حوزه فوق العاده انعطاف پذير است. 

پوتين تأکيد نمود «اما در مورد بخش صنعتي بايد گفت يکي از مهمترين موارد، محل توليد کالا است». وي اعلام نمود روسيه معتقد است کالاهاي اروپايي به احتمال قوي از طريق اوکراين روانه آن مي شود. 

ولاديمير پوتين اعلام کرد از گسترش تعامل اوکراين با اعضاي اتحادیه گمرکي حمايت مي کند ولي ترديد دارد که در شرايط اجرايي شدن موافقتنامه عضويت وابسته با اتحاديه اروپا اين امر ميسر باشد. پوتين به اين اشاره کرد که طرف روس به کرات به عواقب منفي اعمال مفاد موافقتنامه از طرف اوکراين بر حجم و پويايي همکاري تجاري و سرمايه گذاري در اوراسيا اشاره کرده است. 

پوتين افزود: «ديگر از اين حرفي نمي زنم که همه اين موازين – موازين بهداشت گياهي و مقررات اتحاديه اروپا است که نزد ما بکار گرفته نمي شود. موازين تنظيم فني – در واقع باعث مي شود بازار اوکراين براي کالاهاي ما بسته شود». رئيس جمهور روسيه هشدار داد «خودداري از موازين فني مشترک با جامعه کشورهاي مشترکالمنافع و هماهنگي با استانداردهاي اتحاديه اروپا براي اوکراين ميلياردها يورو هزينه خواهد داشت. روابط مشارکتي با کشورهاي اتحاد گمرکي در بخش صنعتي، مالي، کشاورزي و ترابري از بين خواهد رفت». 

پوتين خاطر نشان کرد: «روسيه انتخاب مستقل هر ملت و هر کشور در سازمان دهی زندگي سياسي خود و شرکت در اتحادهاي نظامي، اقتصادي را محترم شمرده و مي شمارد». رئيس جمهور روسيه تأکيد نمود «اميدواريم اين امر به ضرر  طرفين دیگر در روابط بينالملل و به ضرر ما نشود». 

ولاديمير پوتين گفت: «کالاهايي که واردات آنها از اتحاديه اروپا به روسيه ممنوع شده هم اکنون حتي از خاک اعضاي اتحادیه گمرکي به روسيه وارد مي شود. در اين مورد متأسفانه اين روند از طريق بلاروس در جريان است. روي برچسب کالا نوشته شده که اين کالا در بلاروس توليد شده ولي وقتي اين برچسب برداشته مي شود زير آن نوشته شده است لهستان». 

پوتين اعلام نمود: «من ميدانم که رهبري بلاروس، هم دولت و هم رئيس جمهور سعي دارند با اين روند منفي و غيرقانوني مقابله کنند. ما با آنها موافقتنامه داريم اما با اوکراين نداريم». وي گفت روسيه دارد که کالاهاي اروپايي از اوکراين به روسيه روانه مي شود. معيار اين صادرات ثانوي پس از عضويت وابسته اوکراين با اتحاديه اروپا دهها برابر رشد مي کند و در واقع به شکل سيل آسا وارد بازار روسيه مي شود. 

منبع: خبرگزاري اينترفاکس؛


پایان متن/

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 37031