توصيه مطلب
۰
 
توقف پروژه مشترك بلاروس با آمريكا
 


ايراس: بلاروس جمعه اعلام كرد كه در پي اعمال تحريم هاي اقتصادي جديد آمريكا عليه اين كشور، اجراي برنامه توافق شده با واشنگتن در مورد از بين بردن ذخاير اورانيوم با غناي بالا را متوقف خواهد كرد. به گزارش ايرنا به نقل از رويترز؛ آمريكا هفته گذشته چهار شركت تحت مالكيت يا كنترل يك شركت مرتبط با 'الكساندر لوكاشنكو' رييس جمهوري بلاروس را تحريم كرد. واشنگتن هدف از اين اقدام را مخالفت با سركوبي دولت بلاروس عليه مخالفان اعلام كرد. در اين حال وزارت امور خارجه بلاروس روز جمعه در بيانيه اي اعلام كرد: اعمال تحريم هاي جديد مغاير با روح تعامل و همكاري است و به همين دليل طرف بلاروس تصميم گرفته است كه پروژه مشترك با آمريكا در خصوص مبادله اورانيوم با غناي بالا را متوقف سازد. اين بيانيه افزود: بلاروس به حفظ امنيت فيزيكي اين سوخت هسته اي مطابق با تعهدات بين المللي خود ادامه خواهد داد. اين قرارداد پس از لغو تحريم ها اجرا خواهد شد. بلاروس كه طبق برآوردهاي آمريكا 220 كيلوگرم اورانيوم با غناي بالا دارد، اواخر سال 2010 موافقت كرد كه اين سوخت هسته اي را با كمك آمريكا به روسيه ارسال كند تا در آنجا به سوختي با سطح غني شدگي پايين تر تبديل شود.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 19068