۱
توصيه مطلب
۲
 
شعر هفته: "با من آنگونه باش، آنگونه که بودی"
 

شعر هفته: "با من آنگونه باش، آنگونه که بودی"
 
 
با من آنگونه باش
چون گذشتهها
آه...
مهمان کن مرا به یک واژه
همان که روزهاست
جان در پی اوست
بی تاب شنیدناش

اگر هنوز در دلام
جرقهای از امید باقی است
زنده خواهد شد
و اگر در چشمانم
قطره اشکی
فرو خواهد افتاد

درماندهام از بیان شان
از واژههایی که حکمران مناند
و شنیدن دوبارهشان
رستاخیز جان من است
و جز من
کسی را زنده نخواهد کرد

آه ...
باور کن مرا
کلام سردت
چون نیش زهرآلود مارها
که بر برگ های گلی جوان خواهد نشست
دهان تو را
آلوده خواهد کرد. 


شعر: لرمانتف
ترجمه: فاطمه قاسمی

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 26377
۱۳۹۱-۰۸-۱۱ ۰۲:۰۴:۵۵
содержательные слова! (1321)