توصيه مطلب
۰
 
وضعيت افغانستان به نقل از دبير كل ناتو
 

ايراس: دبير كل ناتو معتقد است، طرح واگذاري مسئوليت امنيتي افغانستان به نيروهاي داخلي اين كشور تا آغاز سال ۲۰۱۴ ، در مسير درست خود قرار دارد. به گزارش ايراس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ آندره فوگ راسموسن تصريح كرد:« در حال حاضر امور امنيتي بسياري از مناطق افغانستان به نيروهاي اين كشور واگذار شده است، هر چند چالشهاي امنيتي در اين كشور همچنان وجود دارد اما مناطقي كه به نيروهاي افغاني واگذار شده است شرايط خوبي دارد». 

وي با تكذيب وجود طرح اضطراري و جايگزين براي زماني كه مسير واگذاري تدريجي امور به نيروهاي افغان با مشكل و بن بست مواجه شود ، گفت: ما طرح جايگزيني نداريم چون مطمئن هستيم مشكلي در اجرايي شدن طرح واگذاري تدريجي امور به نيروهاي افغان ايجاد نخواهد شد، معتقديم افغانها ميتوانند تا آخر سال ۲۰۱۴ مسئوليت كامل امنيتي كشورشان را به دست بگيرند در نتيجه برنامه ما حمايت و آموزش نيروهاي افغاني است و اين برنامه ادامه خواهد يافت.

وي بر نقش چين در افغانستان تاكيد كرد و افزود: « چين مي تواند در توسعه اقتصادي افغانستان نقش اساسي ايفا كند چنانچه مي تواند در تلاشها براي مشاركت مثبت همسايگان افغانستان در حل مشكلات اين كشور نقش داشته باشد».

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 24649