توصيه مطلب
۰
 
اجتماع روسيه
 

اجتماع روسيه
 

جمعيت
جمعيت روسيه بر اساس آخرين آمار در سال ۱۹۹۸، ۰۰۰/۸۶۱/۱۴۶ نفر برآورد شده كه اكثريت آنها در بخش روسيه اروپايي زندگي مي كنند و با وجود اينكه ۶۵ درصد خاك روسيه در بخش آسيايي قرار دارد، تنها ۲۸ درصد مردم روسيه در اين نواحي زندگي مي كنند. مسكو و سن پترزبورگ، پرجمعيت ترين شهرهاي اين هستند.

نـژاد
از كل مردم روسيه روسي ها بزرگترين گروه قومي از گروه اسلاوهاي شرقي را در اين كشور تشكيل مي دهند. اين كشور داراي تنوع قومي و نژادي زيادي است و تنها در نواحي شمالي آن، ۲۶ گروه نژادي و در كل كشور بيش از ۱۰۰ گروه قومي و نژادي را برآورد كرده اند كه روس ها با بيش از ۶/۸۲ درصد، جمعيت روسيه را تشكيل مي دهند. پس از آنها، «تاتارها»، «اوكرايني ها و «چوواش ها« قرار دارند.

زبـان
زبان رسمي روسيه زبان روسي است و با خط سيريليك نوشته مي شود.

دين و مذهب روسيه
اكثريت مردم فدراسيون روسيه پيرو دين مسيحيت هستند، اما اديان اسلام، يهودي و بودايي نيز داراي طرفداران زيادي هستند كه در اين ميان اسلام دومين دين در روسيه شناخته شده است. 

در سال ۱۹۹۷ قانون بحث انگيزي در مورد اديان در مجلس روسيه به تصويب رسيد كه براساس آنها تنها ادياني در روسيه اجازه فعاليت دارند كه حداقل پانزده سال در فدراسيون روسيه، پايه گذاري شده باشد.
 
كليساي ارتدوكس روسيه، اسلام، بودايي و يهودي و بعضي شاخه هاي مذهب مسيحي، با اين قانون مطابقت داشتند. در سال ۱۹۹۸ اعلام شد، كارگران بيگانه اي كه داراي مذهب غيرقانوني هستند فقط مي توانند حداكثر به مدت سه ماه در روسيه اقامت نمايند.

مسيحيت: گسترش دولت روس همواره با توسعه كليساي ارتدوكس همراه بوده است بطوري كه لشكريان روس به ويژه در قرون ۱۸ و ۱۹ بارها و پس از تسخير سرزمين هاي جديد از جمله قفقاز و آسياي مركزي با احداث كليسا بر حوزه نفوذ كليساي ارتدوكس مي افزودند. 

بعد از روي كار آمدن كمونيست ها تعقيب كليساي ارتدوكس به ويژه در سال هاي ۱۹۳۰ و نابودي فيزيكي كشيش ها شدت يافت. در زمان جنگ جهاني دوم از شدت اين سنت ها كاسته شد و در سال هاي بعد آن كليسا به طور كامل به خدمت دولت درآمد. 

در سال هاي ۱۹۶۰ و در زمان خروشچف، چون كليسا با روند كمونيزم شدن سازگار نبود دوباره حمله به كليساها شروع شد و كليساهاي زيادي بسته شد. 

در زمان برژنف روابط دولت و كليسا رسمي بود ولي مستقل نبود. در زمان حكومت گورباچف در سال ۱۹۸۸ هزارمين سالگرد پيوستن به مسيحيت جشن گرفته شد و از اين به بعد دورة جديد كليسايي در روسيه آغاز گشت.
 
كليساي ارتدوكس روسيه، سازمان مذهبي اصلي در روسيه است كه در مناطق مختلف روسيه و در جامعة مشترك المنافع كشورهاي خارجي ۱۲۳ حوزه سقفي دارد و بيش از ۱۹۰۰۰ جمعت كليسايي و بناي كليسايي، حدود ۴۸۰ دير و صومعه، بيش از ۱۵۰ نفر اسقف ارشد، ۱۷۵۰۰ نفر كشيش و ۲۳۰۰ نفر از درجات پايين تر كليسايي و همچنين از سال ۱۹۹۰ الكسي دوم، پانزدهمين اسقف اعظم (پاتريك) و تاريخ كليسا همراه با ينود مقدس (هيأت رئيسه اسقف ها) امور كليسايي را اداره مي كند.

اسلام: اسلام در حال حاضر در بخش عظيمي از روسيه گسترش يافته است. طبق آمار تقريبي از ۱۲ تا ۲۰ ميليون جمعيت روسيه مسلمان هستند. اين گروه بيشتر در قفقاز شمالي، تاتارستان، باشقيرستان، اودموريتا، چواشيا، جمهوري ماري، سيبري، استان هاي اوميانوف، پنزا، سامارا، شاراتوف، آستاراخان، پرم، چليا بينسك، نيژني نوگورد، و شهرهاي مسكو، سن پترزبورگ و قاسموف ساكن هستند. 

مسلمانان اين مناطق پيرو مذهب شناخته شده تسنن و تشيع مي باشند. تعداد سني ها بيشتر است و پيروان مذهب تسنن از مكاتب فقهي مختلفي مانند حنفي و شافعي تشكيل شده اند و شيعيان را عموماً آذربايجاني ها و تالش ها تشكيل مي دهند. 

در سال ۱۹۹۶ در روسيه تعداد ۴۳ ادارة ديني مسلمان و ۲۳۴۹ مسجد وجود داشت. از جمله اختيارات اداره هاي ديني مسلمانان مي توان به مواردي همچون تربيت نيروي انساني، تقسيم و اعزام آنان به ساير نقاط و ارتباط با سازمان هاي ديني خارج از كشور، برگزاري كنفرانس هاي مختلف بين المللي در زمينه معارف اسلامي و حمايت از برقراري صلح و امنيت در جامعه مسلمانان و احداث مساجد و ابنيه اسلامي نام برد. 

آنها همچنين هر سال كاروان هايي را براي زيارت خانه خدا آماده و اعزام مي كنند. تا اوايل دهة ۹۰ تنها دو مؤسسه آموزش مباني اسلام با نام مدرسه «ميرعرب» در بخارا و «مؤسسه امام النجاري» در تاشكند وجود داشت.
 
در سال ۱۹۹۰ مدرسه اي در مجاورت اداره ديني مسلمانان داغستان تأسيس شد و درسال ۱۹۹۱ با استفاده از امكانات مسجد جامع مسكو، مدرسه ديني افتتاح شد. تعداد اين گونه مدارس آموزش معارف اسلامي تا سال ۱۹۹۶ در روسيه به ۱۰۲ مركز رسيد.
 
از جمله مساجدي كه مي توان در مسكو نام برد مسجد جامع مسكو، مسجد تاريخي، مسجد يابود روي كوه «پالكوني«، مسجد «آترادنايا» و مسجد «نواتروف» مي باشد.

اسلام شيعي و ترويج آن
تعداد شيعيان روسيه به دو ميليون نفر مي رسد، از اين تعداد حدود سيصدهزار نفر در مسكو زندگي مي كنند كه قبلاً سازماندهي درستي نداشتند.
 
از چند سال قبل جمهوري اسلامي ايران تلاش وسيعي را در هدايت و روشنفكري شيعيان آغاز كرده كه اعزام گروه هاي متعدد داوطلب و علاقمند به تحصيل علوم ديني، به مركز جهاني علوم اسلامي واقع در قم، دانشگاه مذاهب، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و افتتاح كلاس هاي درس قرآن و معارف اسلامي در مسجد شهداي مسكو كه پس از كالج عالي مسكو دومين محل آموزش درس هاي اسلامي در آن شهر است از جمله اين فعاليت به شمار مي رود.

مذهب يهود
درآغاز قرن بيستم تقريباً نيمي از يهوديان جهان در روسيه زندگي مي كردند. باتوجه به اينكه در سال هاي ۱۹۷۰ الي ۱۹۸۰ تعداد زيادي از يهوديان از شوروي مهاجرت كردند، اما تعداد قابل توجهي از آنها در سال ۱۹۹۷ در فدراسيون روسيه، به ويژه در شهرهاي بزرگ زندگي مي كرند. عدة نسبتاً كمي از آنها در منطقه خود مختار «ابلاست» در شرقي ترين منطقة روسيه ساكن هستند.

مذهب بودايي
اين مذهب از سال ۱۹۴۱ به عنوان يكي از مذاهب روسيه به رسميت شناخته شد. طرفداران اين آيين در جمهوري هاي «كالميكيا» و «تيوا» و بعضي از نواحي «ايركوتسك» و «چيتا» و اخيراً تعدادي نيز در مسكو و سن پترزبورگ ساكنند. تعداد بودائيان روسيه طبق امار سال ۱۹۹۷ حدود يك ميليون نفر بودند.

موارد بهداشتی
اميد به زندگي در زنان ۷۲.۷ سال و در مردان ۶۱.۸ سال است. برنامه بهداشتي پس از استقلال كشور دچار مشكل كمبود بودجه بوده و در حدود ۲۰% از بيمارستانها فاقد سيستم آب گرم و ۱۸% از آنها فاقد سيستم دفع فاضلاب ميباشند.
 
از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۵ شيوع بيماريهاي عفوني بسيار زياد بوده است به عنوان مثال بيماري سل ۲۰% افزايش يافته است. گزارش سازمان بهداشت جهاني در سال ۱۹۹۷ روسيه را يكي از مناطق خطرناك براي بيماري سل در جهان اعلام نمود.
 
مرگ و مير نوزادان در سال ۲۰۰۶، ۱۴ مورد در هر ۱۰۰۰ تولد زنده بوده و به ازاي هر ۲۴۰نفر يك پزشك در سال ۲۰۰۴ وجود داشته است. در سال ۲۰۰۱ مخارج بخش بهداشت ۰.۹۲% از هزينه هاي دولت را شامل شده است. مرگ زودرس در اثر مصرف بالاي الكل و نرخ پايين تولد باعث رشد نزولي جمعيت شده است. 

دلايل عمده مرگ و مير در هر صد هزار نفر: بیماریهای خون ۷۴۹ نفر، سرطان ۲۰۳ نفر، حوادث ۱۸۵ نفر، بیماریهای تنفسی ۵۷ نفر، بیماریهای گوارشی ۳۸ نفر و بیماریهای عفونی ۱۹ نفر.

تعداد تخت بيمارستاني: ۱۷۳۱۰۰۰ تخت
سرانه مصرف روزانه كالري: ۲۸۳۵ کالری
مصرف پروتئين: ۹۰ گرم
مصرف چربي: ۸۱ گرم

روز شهر
در روسيه همه شهرهای کوچک و بزرگ برای خودشان جشن تولد دارند . مردم هر شهر ، يک روز را در سال بعنوان « روز شهر » جشن ميگيرند. در اين روز چهره شهر عوض میشود. 

از مراسم روز شهر مي توان به اجراء برنامه توسط گروه هاي موزيک و رقص سنتي و مدرن، کنسرتهاي خياباني، مسابقات ورزشی همگاني، نمایشگاههای هنری، بازارهای مکاره و مسابقه نقاشی کودکان بر روی آسفالت اشاره کرد .

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 24496