توصيه مطلب
۰
 
افزايش همكاري ايران و روسيه در زمينه مبارزه با قاچاق مواد‌مخدر
 


ايراس: 'محمد نجار ' وزير كشور جمهوري اسلاي ايران با اشاره به مناسبات تنگاتنگ مسكو و تهران در حوزه هاي مختلف اعلام كرد: ايران و روسيه به عنوان دو كشور همسايه و قدرتمند همكاري هاي دوجانبه در عرصه مبارزه با قاچاق مواد مخدر را افزايش مي دهند. به گزارش ايراس؛ نجار روز يكشنبه در گفت و گو با ايرنادر مسكو در خصوص اهداف سفر به روسيه اظهار داشت: اين سفر به دعوت 'ويكتور ايوانف' رييس سازمان فدرال مبارزه با قاچاق مواد مخدر روسيه و در ادامه رايزني هاي دو كشور در اين زمينه و ديگر حوزه هاي مرتبط با مسايل امنيتي صورت گرفته است.
وي افزود: ايران و روسيه دو كشوري هستند كه در مسيرهاي اصلي قاچاق مواد مخدر به اروپا واقع شده اند، به اين معنا كه در ايران در ابتداي مسير افغانستان - بالكان - اروپا قرار گرفته و روسيه نيز در مسير افغانستان - آسياي ميانه - اروپا واقع شده است. وي اضافه كرد: قرار گرفتن در وضعيت مشابه از نظر قاچاق مواد مخدر، همكاري هاي گسترده تر ايران و روسيه براي مبارزه هر چه موثرتر با اين ماده خانمانسوز را گريز ناپذير مي سازد. وزير كشور ادامه داد: امروزه همه جهانيان مي دانند كه در ايران اقدامات بسيار زيادي در زمينه جلوگيري و مبارزه با قاچاق مواد مخدر انجام شده و ملت عزيز ايران هزينه هاي فراوان مادي و انساني در اين راه پرداخته است.
وي تشريح كرد: بر اين اساس رايزني در زمينه همكاري هاي موثرتر ميان تهران و مسكو براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر يكي از محورهاي اصلي مذاكرات با مقام هاي روس در سفر به اين كشور است. وي يادآور شد: در اين سفر همچنين قرار است دو فقره سند همكاري ها در حوزه هاي امنيتي و مرزي و تبادل اطلاعات در ارتباط با آنها با طرف هاي روس امضا كنيم. 'نجار' از ديدار و مذاكره با وزير موقعيت هاي اضطراري روسيه به عنوان ديگر برنامه مهم سفر سه روزه خود به مسكو ياد كرد.
وي گفت: در اين سفر همچنين با ' رشيد نور قلي يف' وزير كشور روسيه نيز رايزني هاي دوجانبه اي در خصوص مسايل مرزي و پليسي و جرايم سازمان يافته و تلاش براي افزايش سطح همكاري هاي دوجانبه در اين خصوص خواهيم داشت. وي از توسعه همكاري ها در زمينه حوادث غيرمترقبه و فراهم آوردن زمينه استفاده از تجربيات يكديگر در اين ارتباط به عنوان يكي ديگر از برنامه هاي سفر خود به مسكو نام برد.
وزير كشور خاطرنشان كرد: با توجه به سفرهاي قبلي ايوانف رييس سازمان فدرال مبارزه با موادمخدر روسيه به تهران و انجام مذكرات سودمند با وي، قرار است در اين سفر نيز مذاكرات دوجانبه اي در خصوص تبادل اطلاعات مربوط به قاچاق مواد مخدر، انجام هماهنگي هاي منسجم تر ميان دو كشور در اين حوزه و در نهايت انجام عمليات مشترك داشته باشيم. وزير كشور جمهوري اسلامي ايران براي ديدار و مذاكره با مقام هاي روسيه امروز يكشنبه وارد مسكو پايتخت اين كشور شد.
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 21606