توصيه مطلب
۰
 
برگزاري مراسم اهداي ديپلم پايان دوره آموزش زبان پارسي در بلاروس
 

برگزاري مراسم اهداي ديپلم پايان دوره آموزش زبان پارسي در بلاروس
 

ايراس: مراسم جشن پايان سال با حضور دانشآموزان و دانشجويان دانشگاههاي دولتي بلاروس از سوي رايزني فرهنگي كشورمان در سالن دانشگاه تربيت معلم مينسك برگزار شد. به گزارش ايراس به نقل از اداره كل روابط عمومي و اطلاع رساني سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي؛ در پايان دو ترم سالانه دورههاي آموزش زبان پارسي در مقاطع كتابهاي اول و دوم (آزاد و دانشگاهي) مراسم جشن پايان سال با حضور دانشآموزان و دانشجويان دانشگاههاي دولتي بلاروس از سوي رايزني فرهنگي كشورمان در سالن دانشگاه تربيت معلم مينسك برگزار شد.

در اين مراسم ديپلم تشويقي پايان كتابهاي اول و دوم به هريك از دانشآموزان و دانشجويان اعطا و به ده نفر از پارسيآموزان كه بالاترين نمرات امتحان پايان سال را كسب كرده بودند جوايزي اهدا شد.

در اين مراسم، موافقت دانشگاه تهران براي برپايي دورههاي آموزش زبان پارسي در موسسه دهخدا كه فرصت آن از سوي آقاي رهبر هنگام سفر به بلاروس در اختيار رايزني فرهنگي كشورمان قرار گرفته بود، به اطلاع پارسيآموزان رسيد و مقرر شد فهرست اسامي داوطلبان جهت برنامهريزي دانشگاه تهران ارسال شود.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 29013