۱
توصيه مطلب
۰
 
شعر هفته: "زندگی"
 

شعر هفته: "زندگی"
 

زندگی بسان معمایی است
                                   تاریک 
و بسان گوری است
                                   خاموش 

بگذار برباید عشق 

با امواج آتشیناش 
                         خواب را

به خروش درآمده است
                           در سینهام
عشق 

و غرق نسیان است 
                              اندوه بشر 

جامهای از مه به تن کرده 
                               روزهای رفته 

و سرشار از نیستی است 
                                روزهای آینده

تنها آنگاه سکوت 

فرمانرواست
                  قلب سردم را 

زندگی بسان معمایی است 
                                      تاریک
و چون بیابانی است
                             پوچ

بگذار سرمان گرم باشد
                            با عشق 

نهفته است در او
                   التیام رنج ها 

کافی است نادان ها 

فرو آورید دیگر
                    از آسمان 

دستهای بیصدایتان را

توان یافتن ندارید
                    خدا را 

در آسمانها 

تقدیر ابدی شماست
                           سرگردانی

اگر که لذتی باشد 

دراین زنده بودن بیمعنا 

نه آرامش حقیر شما 

بلکه 
شور عشق است

بگذار سرمان گرم باشد
                              با عشق 

بگذار برباید ما را
                     امواج ... 

نگنجد در ادراکتان
                        ابدیت 

زندگی بسان گوری است
                              خاموش 

شعر از: الکساندر بلوک 
برگردان به فارسي: فاطمه قاسمی

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 26773
حاجی محمّد شادكام
۱۳۹۱-۰۹-۱۶ ۱۷:۴۴:۳۴
بسيار زيبا بود (1371)