توصيه مطلب
۰
 
کوه‌های آتشفشانی فعال در روسیه
 

کوه‌های آتشفشانی فعال در روسیه
 

ايراس: در منطقه شرق دور روسیه کوههای آتشفشانی فراوانی وجود دارند که هنوز فعال هستند. برخی از این کوههای آتشفشانی غولپیکر، از تمامی کوههای منطقه اوراسیا بلندترند. در اینجا به معرفی و بررسی شش مورد از کوه آتشفشانی فعالِ روسیه میپردازیم که به همراه تعدادی دیگر از کوههای آتشفشانی این منطقه، حلقهای آتشین شکل دادهاند. 

کوه آتشفشانی کلیوچوسکایا سوپکا در منطقه کامچاتکا
کامچاتکا شبهجزیرهای به طول یک هزار و دویست و پنجاه کیلومتر و وسعت چهارصد و هفتاد و دو هزار و سی صد کیلومتر در خاور دور روسیه میان اقیانوس آرام در شرق و دریای اُخُتسک در غرب واقع است. آتشفشانهای کامچاتکا گروه بزرگی از آتشفشانها هستند که در شبهجزیره کامچاتکا در روسیه قرار دارند. بیش از ۳۰۰ آتشفشان در این شبهجزیره شناسایی شده است که در حال حاضر ۲۹ تای آنها فعالند. یکی از مرتفعترین کوه آتشفشانی این شبه جزیره "کلوچفسکی" نام دارد که ارتفاع آن از سطح دریاهای آزاد به چهار هزار و هفت صد و پنجاه متر میرسد. کلیوچوسکایا سوپکا با ۴۷۵۰ متر ارتفاع، بلندترین آتشفشان فعال کامچاتکا است.

آتشفشان کلیوچفسکایا سوپکا در منطقه کامچاتکا که در حدود هفت هزار سال عمر دارد، بلندترین آتشفشان فعال در سراسر منطقه اوراسیا محسوب میشود و قله آن در ارتفاع تقریبی ۱۶۰۰۰ فوت از سطح دریا قرار دارد. این آتشفشان کهنسال اما همواره فعال، در طول دویست و هفتاد سال گذشته پنجاه فوران قوی را تجربه کرده است. طی فورانهای شدید این آتشفشان در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ ستونی از خاکسترهای به جا مانده از فورانهای این آتشفشان، به بیست و شش هزار فوت رسیده است. جالب است که آخرین فوران این آتشفشان در سال ۲۰۰۹ رخ داده است.

کوه آتشفشانی کلیوچفسکایا سوپکا همواره از جاذبههای مهم گردشگری منطقه محسوب شده است و همه سال کوهنوردان و گردشگران زیادی را پذیراست اما از این واقعیت نباید غافل شد که تعداد قربانیان نیز در این کوه بسیار بیشتر از دیگر آتشفشانهای منطقه کامچاتکا است. ساکنان منطقه کامچاتکا به زندگی همراه با خطرات ناشی از فعالیت احتمالی آتشفشانها عادت دارند و حتی جشن همگانی به نام "روز آتشفشان" دارند که همه ساله بیستو هفتم تا بیستو نهم اوت برگزار میشود. اما در سال ۱۹۷۸ وقتی که تعدادی از متخصصین جوان برای تحقیق و پژوهش، به این کوه رفته بودند، طی یک انفجار شدید، یک بمب آتشفشانی از دهانه آتشفشان به بیرون پرتاب شده و به قسمتی که چادرهای آنها قرار داشت برخورد کرده و یکی از دانشمندان نیز کشته شد.

کوریاکسکایا سوپکا در منطقه کامچاتکا
کوریاکسکی یا کوریاکسکایا سوپکا آتشفشانی چینهای به ارتفاع ۳۴۵۶ متر است که در نزدیکی شهر پتروپاولوفسک در جنوب شرقی شبهجزیره کامچاتکا در خاور دور روسیه قرار دارد. این آتشفشان یکی از زیباترین و مشخصترین آتشفشانهای کامچاتکاست.

کوریاکسکی آتشفشانی بزرگ با مخروطی متقارن است که در فاصله سی کیلومتری از شهر پتروپاولوفسک - کامچاتسکیی، مهمترین شهر در ناحیه کامچاتکا قرار دارد. فرسایش سبب شیاردارشدن دامنههای شرقی کوه شده است و در بخش بالایی دامنه غربی و پایین مخروطهای خاکستر در دامنه جنوب شرقی آتشفشان میتوان جوانترین جریانهای گدازه را دید. در بخش غربی یال قله، دهانه آتشفشان قرار دارد که قطری بین صد و هشتاد تا دویست متر داشته و ارتفاع دیوارههای آن به بیست تا سی متر میرسد.

در طول دوره هولوسن (هولوسن نام دومین دوره از دوره چهارم زمینشناسی کواترنری است که ما در همین دور زندگی میکنیم. این دور از حدود یازده هزار سال پیش شروع شدهاست.) هیچ فوران انفجاری شدیدی برای این آتشفشان به ثبت نرسیده است و اوج فعالیتهای آتشفشانی آن در فاصله هفت هزار تا سی و پنج هزار سال پیش بوده است. با وجود این، کوریاکسکی یکی از فعالترین آتشفشانها در شبه جزیره کامچاتکا محسوب میشود که در طی سالهای ۱۸۹۵، ۱۹۲۶ و ۱۹۵۶ فورانهای انفجاری متوسطی داشته و جریانهایی آذرآواری را پدید آورده است.

آتشفشان کوریاکسکی پس از فورانی در سال ۱۹۵۶ به مدت پنجاه و دوسال خاموش بود تا آنکه در اواخر ماه دسامبر سال ۲۰۰۸ بار دیگر بیدار شد و تلی از بخار و خاکستر را به آسمان فرستاد. بنا بر گزارشها، ستونی متراکم از خاکستر به ارتفاع چهار کیلومتر که گسترهای بیش از شصت کیلومتر در شمال شرقی آتشفشان را در برمی گرفت از کوریاکسکی به بیرون پرتاب شد و ستونی باریکتر نیز در همان جهت تا صد و چهل کیلومتری کوه گسترش یافت. پیش از این رویداد تنها علائمی که نشان از فعالیت دوباره کوریاکسکی می داد صدای انفجاری شدید و وقوع دو زمین لرزه در پنج کیلومتری آتشفشان در روز بیست و سوم دسامبر بود. کوریاکسکی آخرین بار در سال ۲۰۰۹ فوران کرد.

به دلیل ساختار ویژه و سابقه فعالیتهای این آتشفشان و همچنین موقعیت آن در نزدیکی شهرکهای مدرن، انجمن آتشفشانشناسی سازمان ملل متحد، در سال ۱۹۹۶ این آتشفشان را در لیست شانزده آتشفشان مستحق مطالعه خاص قرار داد.

منابع:
Twelve active Russian volcanoes; August ۱۵, ۲۰۱۲; Irina Reshetova
http://rbth.ru/articles/۲۰۱۲/۰۸/۱۵/twelve_active_russian_volcanoes_۱۷۴۰۷.html
پایگاه زمین شناسی ۸۸ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)؛ آتشفشان منطقه کامچاتکا در شرق دور روسیه فعال شد
http://geologygroup.parsiblog.com/Posts/۷۷/%D۸%A۲%D۸%AA%D۸%B۴%D۹%۸۱%D۸%B۴%D۸%A۷%D۹%۸۶+%D۹%۸۵%D۹%۸۶%D۸%B۷%D۹%۸۲%D۹%۸۷+%D۹%۸۳%D۸%A۷%D۹%۸۵%DA%۸۶%D۸%A۷%D۸%AA%D۹%۸۳%D۸%A۷+%D۸%AF%D۸%B۱+%D۸%B۴%D۸%B۱%D۹%۸۲+%D۸%AF%D۹%۸۸%D۸%B۱+%D۸%B۱%D۹%۸۸%D۸%B۳%D۹%۸A%D۹%۸۷+%D۹%۸۱%D۸%B۹%D۸%A۷%D۹%۸۴+%D۸%B۴%D۸%AF/
شبهجزیره کامچاتکا؛ از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D۸%B۴%D۸%A۸%D۹%۸۷%E۲%۸۰%۸C%D۸%AC%D۸%B۲%DB%۸C%D۸%B۱%D۹%۸۷_%DA%A۹%D۸%A۷%D۹%۸۵%DA%۸۶%D۸%A۷%D۸%AA%DA%A۹%D۸%A۷
هولوسین؛ از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D۹%۸۷%D۹%۸۸%D۹%۸۴%D۹%۸۸%D۸%B۳%D۹%۸۶?match=es
کوریاکسکی؛ از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A۹%D۹%۸۸%D۸%B۱%DB%۸C%D۸%A۷%DA%A۹%D۸%B۳%DA%A۹%DB%۸C?match=es
آتشفشانهای کامچاتکا؛ از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D۸%A۲%D۸%AA%D۸%B۴%D۹%۸۱%D۸%B۴%D۸%A۷%D۹%۸۶%E۲%۸۰%۸C%D۹%۸۷%D۸%A۷%DB%۸C_%DA%A۹%D۸%A۷%D۹%۸۵%DA%۸۶%D۸%A۷%D۸%AA%DA%A۹%D۸%A۷?match=en
آواچینسکی؛ از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D۸%A۲%D۹%۸۸%D۸%A۷%DA%۸۶%DB%۸C%D۹%۸۶%D۸%B۳%DA%A۹%DB%۸C?match=en
Tyatya; From Wikipedia, the free encyclopedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Tyatya
ساخالین؛ از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D۸%B۳%D۸%A۷%D۸%AE%D۸%A۷%D۹%۸۴%DB%۸C%D۹%۸۶

نويسنده: مونا بقايي، عضو شوراي فرهنگي ايراس

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 25829