توصيه مطلب
۰
 
توسعه روابط دو جانبه تاجیکستان و قزاقستان
 

ايراس: رئیس جمهور تاجیکستان در پیامی به همتای قزاق خود، ضمن تبریک بیستمین سالروز آغاز روابط دیپلماتیک ۲ کشور، تقویت همگرایی «دوشنبه» و «آستانه» را عاملی مهم در ثبات منطقهای برشمرد. به گزارش ايراس به نقل از فارس؛ امامعلی رحمان در پیامی خطاب به نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان ضمن تبریک سالروز برقراری روابط دیپلماتیک بین ۲ کشور، ۲ دهه گذشته را دوران اعتمادسازی در مناسبات دوجانبه و منطقهای دانست.

رحمان در پیام خود به همتای قزاق، روابط ۲۰ ساله را مؤثر، پربرکت و همراه با رویدادهای قابلتوجه برای طرفین برشمرده و آمادگی خود را برای تقویت همکاری متقابل اعلام کرد. وی همچنین روابط بین تاجیکستان و قزاقستان را در حال توسعه، پویا و همراه با رشد متناسب در چارچوب توافقات دوجانبه و چندجانبه دانست. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین تصریح کرد که توسعه روابط دوجانبه در تمام زمینهها موجب تقویت همگرایی ۲ کشور و عاملی مهم در ثبات منطقهای میباشد. رحمان با اشاره به اهمیت بالای روابط تاجیکستان و قزاقستان، تأکید کرد که علاقمند توسعه مناسبات و تقویت روند همکاریهای دوجانبه در جنبههای مختلف با نگاهی جدید و مطابق با خواسته ۲ ملت و شرایط فعلی است.

رئیس جمهور قزاقستان نیز در پاسخ به پیام همتای تاجیک خود پس از تبریک این رویداد مهم سیاسی، روابط با «دوشنبه» را بخشی از پایههای تأمین استقلال هر ۲ کشور عنوان کرد. به گفته وی قزاقستان و تاجیکستان همواره به دنبال توسعه روابط بوده و این همکاری دارای سابقه طولانی تاریخی و فرهنگی است.

نظربایف در پیام خود ابراز اطمینان کرد که تلاشهای مشترک برای تعمیق همکاریهای دوجانبه، کمک به توسعه قزاقستان و تاجیکستان و تقویت جایگاه بینالمللی آنها، موجب بالا بردن استانداردهای زندگی شهروندان هر ۲ کشور خواهد شد. این مسئله در حالی است که قزاقستان با گذشت یک سال پس از اعلام فروپاشی اتحاد شوروی، اعلامیه استقلال خود را در دسامبر سال ۱۹۹۲ میلادی تصویب کرده و پس از آن برقراری روابط دیپلماتیک با دیگر کشورهای جامعه همسود را آغاز کرد.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 27188