توصيه مطلب
۰
 
قدردانی «بان‌کی‌مون» از نقش قزاقستان در عدم گسترش سلا‌ح‌های هسته‌ای
 

ايراس: در دیدار دبیرکل سازمان ملل با رئیسجمهور قزاقستان، از نقش این کشور آسیای مرکزی در عدم گسترش سلاحهای هستهای قدردانی شد. به گزارش ايراس به نقل از فارس؛ در این دیدار، «بانکی مون»، دبیر کل سازمان ملل ضمن قدردانی از قزاقستان در امر عدم گسترش سلاحهای هستهای تصریح کرد که ما باید همه با هم همکاری کنیم و در عدم گسترش سلاحهای هستهای تلاش کنیم.

وی ضمن تأکید بر فعالیت کشورها در طرح پیشنهادی «نورسلطان نظربایف» رئیس جمهور قزاقستان در «اقتصاد سبز» اظهار داشت که حضور شما در نشست گروه ۲۰ دلیلی بر موفقیت شما در رشد مسائل اقتصادی در کشور قزاقستان و عرصه بینالمللی است. نظربایف نیز در ادامه تأکید کرد که قزاقستان به طور فعال در امور سازمان ملل متحد شرکت کرده و همواره از ابتکارات این سازمان حمایت خواهد کرد.

وی همچنین تأکید کرد که تمام مشکلات باید براساس اصول بینالمللی حل شود. در این نشست طرفین در رابطه با اوضاع سوریه و افغانستان نیز تبادل نظر کردند.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 30247