توصيه مطلب
۰
 
ازبکستان حق ‌نداشت ‌به ‌صورت ‌یکجانبه ‌عضویت خود را ‌تعلیق كند
 

ايراس: سازمان پیمان امنیت جمعی از اعلام تعلیق عضویت ازبکستان در این سازمان خودداری کرده و اشاره نموده که تاشکند حق نداشت به صورت یکجانبه این تصمیم را بگیرد. به گزارش ايراس به نقل از ايزوستيا؛ طبق اساسنامه سازمان، کشور باید از شش ماه قبل تصمیم خود را مبنی بر خروج از عضویت در سازمان اعلام نماید. تعلیق عضویت فقط به عنوان مجازات در ازای عدم اجرای مقررات سازمان توسط یک کشور امکان دارد.

ازبکستان باید به طور کامل سازمان را ترک کند یا صبر نماید که کشورهای عضو دیگر به صورت دسته جمعی به تعلیق عضویت آن رأی بدهند. آلکسی موخین مدیر مرکز اطلاعات سیاسی اظهار عقیده کرد که اسلام کریموف سعی میکند از این طریق امتیازاتی از امریکا به دست آورد ولی ممکن است ببازد زیرا آمریکا به او به عنوان رهبر خودکامه احتیاجی ندارد. در این مقاله اظهارات دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه آورده شد که تعلیق عضویت تاشکند در سازمان پیمان امنیت جمعی که تا کنون از این اتفاق ها افتاده بود، بر روابط مسکو – تاشکند اثری نخواهد گذاشت.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 24767