توصيه مطلب
۲
 
برگزاري جلسه سخنراني با موضوع تبليغات در اتحاد شوروي
 

برگزاري جلسه سخنراني با موضوع تبليغات در اتحاد شوروي
 

ايراس: روز گذشته جلسه سخنراني آقاي خاورينژاد با موضوع تبليغات در اتحاد شوروي با حضور علاقمندان، دانشجويان و پژوهشگران اين حوزه با نمايش اسلايد و فيلم برگزار شد. 

به گزارش ايراس؛ جلسه سخنراني جناب آقاي خاورينژاد با موضوع تبليغات در اتحاد شوروي روز دوشنبه ۶ آبان ۹۲ ساعت ۱۵در محل دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران برگزار شد. 

اين جلسه با قرائت آياتي از كلامالله مجيد آغاز شد و پس از آن سركار خانم دكتر الهه كولايي استاد دانشگاه تهران و رئيس برنامه اوراسياي مركزي به خوشامدگويي از مهمانان پرداختند و شرح مختصري از تاريخ اتحاد شوروي، ايدئولوژي كمونيسم و هدف ساختن انسان نوين در شوروي را ارائه كردند. 

در ادامه جناب آقاي خاورينژاد به سخنراني خود با موضوع تبليغات در اتحاد شوروي پرداختند و شرح كاملي از نتايج تحقيقات خود را همراه با نمايش فيلم و اسلايد ارائه نمودند. 

سخنراني ايشان با سه موضوع پوستر، سينما و ادبيات در دوره اتحاد شوروي دنبال شد. وي به بيان تاريخچه مختصري از اتحاد شوروي، ساز و كار حزب كمونيست پرداختند و نحوه به كارگيري ابزارهاي فرهنگي همچون تبليغات در حوزههاي هنري به منظور القاي برتري نظام كمونيستي در اذهان شهروندان اتحاد شوروي را با استفاده از پوستر و فيلم تشريح كردند. 

آقاي خاورينژاد كه دانشآموخته كارشناسي ارشد رشته علوم سياسي هستند و به عنوان پژوهشگر و مترجم مركز هنرهاي تجسمي در حوزه هنري فعاليت ميكنند با بياني شيوا به ارائه سياستهاي رهبران اتحاد شوروي در تبليغ كارآمدي نظام سوسياليست و حزب كمونيست در حوزههاي مختلف زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... پرداختند و اين موضوع با استقبال علاقمندان مواجه شد. 

در پايان اين نشست نيز حضار به بيان پرسشهاي خود در اين زمينه پرداختند و خانم دكتر كولايي و آقاي خاورينژاد پاسخ دادند. 

اين جلسه كه با همكاري برنامه اوراسياي مركزي و موسسه مطالعات ايران و اوراسيا ( ايراس) و در سالن مركز مطالعات عالي بينالمللي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران برگزار شد راس ساعت ۱۷ خاتمه يافت.

تهيه و تنظيم: نسرين عبدالمحمدي

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 31453