توصيه مطلب
۱
 
ابراز اميدواري رئيس‌جمهور تركمنستان نسبت به تحقق پروژه تاپي
 

ابراز اميدواري رئيس‌جمهور تركمنستان نسبت به تحقق پروژه تاپي
 

ايراس؛ اكنون اقدامات موثري براي تحقق پروژه خط لوله گاز "تاپي" انجام گرفته است. در حالي "قربانقلي بردي محمداف" رئيس جمهور تركمنستان روز گذشته به مناسبت روز کارگران صنعت نفت و گاز در تركمنستان اين خبر را اعلام كرد كه اجرايي شدن اين پروژه همچنان با موانع بسیاری رو به رو میباشد.

به گزارش ايراس، در حال حاضر، گاز ترکمنستان به بازارهاي چین، کشورهای مستقل مشترکالمنافع و ایران صادر ميشود. خط لوله گاز تاپي قرار است گاز تركمنستان را از طريق افغانستان به پاكستان و هند منتقل كند، اين پروژه از حمايت شديد امريكا، اروپا و حتي روسيه برخوردار است. يكي از اهداف مهم سياسي آن با توجه به حمايت واشنگتن از اين طرح، را ميتوان دور زدن و محدود كردن ايران در عرصه انرژي منطقهاي دانست. اين پروژه ‏رقيب خط لوله صلح ميباشد كه در صورت تحقق انرژي ايران را از طريق پاكستان به هند منتقل ميكند. لذا بسياري از كارشناسان معتقدند تاپي جايگزين صلح است و علت آن ابتدا مخالفتهای آمریکا با اجرایی شدن خط لوله صلح و سپس تحریمهای بینالمللی علیه ایران ميباشد.

هرچند چهار كشور دخيل در خط لوله گاز تاپي (پاكستان، تركمنستان، افغانستان و هند) روز جمعه 22 نوامبر اين پروژه ۹ ميليارد دلاري را امضا كردند، اما بايد گفت اجرايي شدن اين خط لوله با حالهاي از ابهام رو به رو است. طول این خط لوله ۱۷۰۰ کیلومتر است که ۷۳۵ کیلومتر آن از افغانستان و ۸۰۰ کیلومتر آن نیز از خاک پاکستان عبور خواهد کرد. بخش افغانستاني آن در اختیار طالبان و قسمت پاكستاني آن در بخش بلوچستان اين كشور است که هر دو مناطق همواره مناطقي ناامن بودهاند و عبور خط لوله را با مشكل مواجه ميكنند. لذا اگر بخواهيم مشكلات مالي اين پروژه را نيز در نظر بگيريم آنگاه کمتر می توان به اجرایی شدن آن خوش بین بود.

انتهاي متن/

Share/Save/Bookmark
مرجع : ترند
کد خبر: 32533