۱
توصيه مطلب
۳
 
«شاخه‌ي فلسطین»
شعري از ميخاييل لرمانتف
 

«شاخه‌ي فلسطین»
 
با من بگو، ای شاخهي فلسطین
در کجا بالیدی، کجا شکوفا شدی؟
و آذین کدام تپه و
کدام دره بودهای؟

و آیا در کنار آبهای پاک اردن
پرتو مشرق زمین، تو را نوازش کرد؟
و باد شبانگاهی کوههای لبنان
خشمگینانه تو را به اهتزاز در آورد؟

آیا آن هنگام که پسران تهیدست سُلیم (فلسطین)
برگهای تو را میبافتند
دعا خواندند؟
و یا ترانههای کهن سرودند؟

آیا هنوز آن نخل زنده است؟
آیا هنوز در هُرم تابستان،
عابران صحرا را
با گیسوان انبوه خود میفریبد؟

آیا در این جدایی حزنانگیز
آن نخل نیز چون تو پژمرده است
و خاک مغاک، حریصانه
بر برگهای زردش نشسته است؟

بگو: کدام دست پرهیزگار
تو را به این سرزمین کشاند؟
و آیا هیچ برای تو دلتنگ میشود؟
آیا هنوز حافظ ردّ اشکهای سوزانی؟

و آیا بهترین جنگجوی لشگر الهی
با آن جبین بیابرش
چون تو در پیشگاه مردم و خداوند
هماره شایستهي آسمانها بود؟

ای شاخهي بیتالمقدس!
تو وارث تشویشهای پنهانی
که در برابر تمثال زرین، قامت بستهای
تو نگاهبان وفادار مقدساتی!

شفق روشن، فروغ مجمری
قاب شمایل و صلیب، سمبل مقدسات...
و همه چیز پیرامون تو و بر فراز تو
سرشار از صلح و شادمانی است.

شعر از: میخايیل لرمانتف، از كتاب لرمانتف و مشرق زمين تاليف دكتر مرضيه يحييپور و خانم زينب صادقي


Share/Save/Bookmark
کد خبر: 31246
гасеми
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۸-۰۱ ۱۶:۱۸:۲۳
отлично
успехов (1889)