توصيه مطلب
۰
 
فرهنگ سنتي چين
 

چين كشوري است كه پيشينه و فرهنگ بسيار قديمي دارد و براي شناخت آن منابع متعددي نياز مي باشد. كتاب "فرهنگ سنتي چين" بستر مناسبي براي علاقمندان فراهم نموده است تا همه آن چه را كه از فرهنگ كهن چين مي خواهند بدانند يك جا بدست آورند.
فرهنگ سنتي چين
 
ايراس؛ فرهنگ چين، فرهنگي است كاملا متكي به خود، و به لحاظ تنوع بسيار جامع و از نظر تاريخي از چنان سابقه اي برخوردار است كه براي افراد ناآشنا به اين فرهنگ، بسيار شبيه به داستان شناخت فيل در تاريكي از مثنوي مولانا است.

بر اساس شواهد و اسناد و مدارك تاريخي، سرزمين پهناور چين، بيش از ۲۰۰۰ سال كانون فرهنگي شرق آسيا بوده و پيشينه شكل گيري نظام فرهنگي آن هم دست كم به ۱۵۰۰ سال پيش از آن برمي گردد. اگرچه مرزهاي جغرافيايي و سلسله هاي سياسي حاكم بر اين سرزمين در طول تاريخ، پي در پي در حال دست به دست شدن و تغيير و تحول بوده است، ولي پيوستگي عناصر فرهنگي و تمدني آن با همه تنوع و زيبايي كه دارد، همواره به سمت رشد و كمال و توسعه حركت كرده و كمبودها و نواقص خود را با وام گرفتن از ساير فرهنگ ها و تمدن ها برآورده ساخته است.

در طول هزاره هاي گذشته، اين روح همبستگي حاكم بر فرهنگ چيني، به عاملي تاثيرگذار در ايجاد پيوستگي و همگرايي پايدار ميان اقوام و مليت ها و خرده فرهنگ هاي متنوع موجود در اين سرزمين تبديل شده و فرهنگي يكپارچه و پويا را شكل داده است كه شناخت ريشه هاي پيشرفت امروز چين بدون توجه به اين گذشته تاريخي، نارسا و فريبنده خواهد بود.

لذا، بايستي تحولات چين معاصر را در چارچوب پويايي تاريخي چند هزار ساله فرهنگ و تمدن اين كشور مد نظر داشت تا بتوان تحليلي درست و واقعگرايانه به دست آورد.

آن چه خوانديد گزيده اي از يادداشت مترجم كتاب " فرهنگ سنتي چين" بود. تلاش ما بر اين است تا در ادامه به معرفي اين اثر بپردازيم و سرزمين گسترده چين را به علاقمندان آن بشناسانيم:

واژه "فرهنگ" كه زاييده فكر انسان است، شامل مباحث زيادي مي شود. تفكر، انديشه و ايده اي فرهنگ ايدئولوژي ناميده مي شود، كه بتواند زيربنا و اساس گونه هاي مختلف فرهنگي باشد. در چين باستان، فر هنگ ايدئولوژي، مترادف با آيين كنفوسيوس، (توصيه به حاكميت قانون، با تكيه بر اهميت حاكميت فئوداليسم سنتي و ارشديت در روابط انساني) طريقت تائويي (اولويت دادن به طبيعت، آسودگي خاطر، عدم مداخله يا دادن اجازه به هر چيز براي طي مسير خاص خويش و مخالفت با ستيزه جويي) و آيين بودا بوده است.

علاوه بر اين، فرهنگ سنتي چين هم چنين شامل آثار تاريخي و فرهنگي هم چون سفالگري، چيني سازي، برنز سازي، يشم تراشي، نقره كاري، طلاسازي و لاك سازي، ساخت آيين هاي برنزي، و ساخت سكه و پول هاي عتيقه و اشكال گوناگوني از هنر مثل خوشنويسي و نقاشي مي شود.معماري باستاني، مقبره سازي و توليد وسايل زندگي قديمي هم جزو فرهنگ سنتي است.

علاوه بر اين ها، فرهنگ سنتي، سيستم اجتماعي، هم چنين توليد كتاب و نشريات ادبي كلاسيك، تاريخي، داروهاي سنتي و دستيابي به سيستم تغذيه زندگي، برداشت محصول، و علم هيئت و ستاره شناسي را نيز دربر مي گيرد. ملت چين با مهارت و عقلانيت خود، تاريخ هميشه ماندگار و تمدن رنگارنگ و ارزشمندي را به وجود آورده اند.

كتاب "فرهنگ سنتي چين" از سرآغاز فرهنگ چين تا فلسفه، اخلاقيات، اديان، آثار تاريخي، آموزش، هنرو نقاشي، طب سنتي، فرهنگ غذايي و معماري قديمي چين را تا چالش هاي پيش روي اين فرهنگ در خود گنجانده است و به خواننده تصويري از ديروز تا فردا ارائه مي دهد. خواندن اين كتاب افراد علاقمند به سرزمين پهناور چين و فرهنگ باستاني آن را به خود جذب خواهد كرد.


منبع: فرهنگ سنتي چين، چانگ چي جي،مترجم: علي محمد سابقي.موسسه فرهنگي، هنري و انتشارات بين المللي الهدي.


تحریریه ایراس/
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 36926