توصيه مطلب
۰
 
افزایش تولید طلا در قزاقستان
 

قزاقستان میزان تولید طلای خود را افزایش داد. گزارش ها حاکی از افزایش میزان تولید طلا و دیگر منابع معدنی این کشور در شش ماه نخست سال جاری میلادی بوده اند.
افزایش تولید طلا در  قزاقستان
 
ایراس؛ قزاقستان تولید طلای خود را در ماه های ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۴ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تا ۶.۹ درصد افزایش داده است. در طول مدت گزارش شده، این کشور ۲۲.۵۹۲ تن طلای خام و طلا تولید کرده است. 

در نیمه سال ۲۰۱۴ میزان تولید طلای تصفیه شده به ۱۲.۶۷۲ تن رسیده است. ( ۱۲.۴ درصد افزایش) در همین رابطه تولید نقره خام به ۴۴۶.۳ تن رسیده است و ۹.۲ درصد کاهش داشته است. در طول این مدت، تولید نقره تصفیه شده به ۴۴۳.۱ تن رسیده است. ( ۹.۳ درصد کاهش) 

تولید مس خام و تصفیه شده در ماه های ژانویه تا آوریل تا ۱۳۱.۴۰۰ تن ( ۳۰.۱ درصد) کاهش و تولید زینک خام تا ۱۶۱.۳۰۰ ( ۲.۶ درصد) و همچنین تولید سرب خام تا ۶۱.۷۰۰ تن ( ۴۰.۴ درصد) افزایش یافته است. 

پس از فروپاشی شوروی، قزاقستان از جمله کشورهایی بود که به سرعت قدم در راه اصلاحات اقتصادی گذاشت و برنامه های زیادی در راستای گذار اقتصادی تدوین کرد. وجود منابع عظیم نفت و گاز و منابع معدنی غنی از جمله طلا، مس و نقره نقش بسزایی در تولید و صادرات این کشور دارد.
 
سرمایه گزاری های خارجی زیادی نیز در این بخش انجام می شود. آلمان از جمله این سرمایه گزاران است. این کشور در قبال دریافت فناوری از آلمان، منابع معدنی در اختیار این کشور قرار می دهد. 

به طور کلی گزارش های سازمان های اقتصادی جهانی حاکی از آن است که عملکرد اقتصادی قزاقستان در سال های پس از فروپاشی شوروی مثبت بوده است. هرچند بسیاری از ناظران معتقدند آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی به حد مطلوب نرسیده است و نخبگان اقتصادی این کشور همان نخبگان سیاسی هستند. بدین لحاظ اگرچه گزارش ها حاکی از افزایش تولید سالانه اقتصادی است اما این روند منجر به تمرکز قدرت در دست عده ای خاص خواهد شد که در نهایت به زیان اقتصاد کلان کشور است. 


تحریریه ایراس/
Share/Save/Bookmark
مرجع : اینفورم
کد خبر: 36980