توصيه مطلب
۱
 
سی و دومین نشست گروه کاری تدوین رژیم‌حقوقی دریای‌خزر برگزار می‌شود
 

ايراس: سی و دومین نشست گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر هفته آینده با حضور مقامات ۵ کشور ساحلی این دریا در تهران برگزار میشود. به گزارش ايراس به نقل از ايسنا؛ این نشست با حضور نمایندگان ویژه و معاونان وزیران خارجه ۵ کشور ساحلی (آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان) در تهران برگزار میشود. محمدمهدی آخوندزاده، نماینده ویژه ایران در امور خزر و معاون حقوقی و بینالمللی وزارت خارجه در این نشست که در روزهای سهشنبه و چهارشنبه (۳ و ۴ اردیبهشت ماه) در وزارت امور خارجه برگزار میشود، دیدگاههای کشورمان را مطرح خواهد کرد. نمایندگان ویژه رئیسانجمهور و معاونان وزیران خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر برای شرکت در این نشست به تهران سفر میکنند.

پیشنویس ۲۱مادهیی که درباره رژیم حقوقی این دریا در نشست عشقآباد تدوین شده است در نشست تهران بررسی میشود. سی و یکمین نشست گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، ۲۷ آذرماه در ترکمنستان برگزار شده بود و سیامین نشست گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر آذرماه ۱۳۹۰ در آستانه برگزار شده بود. همچنین اجلاس "امدادرسانی در مواقع بروز سوانح در دریای خزر" نیز روز سهشنبه در عشقآباد به کار خود پایان میدهد. مقاماتی از سازمان مدیریت بحران کشورمان برای شرکت در این اجلاس به ترکمنستان سفر کردند.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 28141